T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEM HARİTASI ÇIKARILDI…

Yayın Tarihi : 19.12.2018

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak finanse ettiği Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Türkiye'nin sayısal bozkır haritası çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi işbirliğinde yürütülen "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarım Uygulamaları Projesi" kapanış töreni Ankara'da yapıldı.

Projenin kapanış toplantısına katılan ve bir konuşma yapan Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, son yüzyılda sera gazlarına bağlı, bazı kaynaklara göre dünyada 2 santigrat derecelik bir küresel ısınma yaşandığını belirterek "Dolayısıyla iklim değişikliğinin en fazla etkilediği sektör tarım sektörü oluyor. İklim değişikliği kısa sürede yoğun yağışa, kuraklığa, sellere, fırtınalara sebep oluyor ve bu durum toprakta bozulmalara neden oluyor" diye konuştu.

HEDEF İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİLERİNİ MİNİMİZE ETMEK

Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarım Uygulamaları Projesi'nin amacının Anadolu bozkır ekosisteminde iklim değişikliğinin tarım sektörüne olan olumsuz eklilerini önceden belirleyerek minimize etmek olduğunu belirten Özlü "Ayrıca projeyle Anadolu bozkırlarının hassasiyetini belirlemeyi ve buralarda tarım yapan çiftçilerin ekosistem deneyiminin yaygınlaştırılmasını ve tarımın sürdürülebilir kullanımını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BOZKIR EKOSİSTEM HARİTASI OLUŞTURULDU

Proje kapsamında ilk olarak Bozkır Ekosistem Haritasının oluşturulduğunun altını çizen Özlü "Söz konusu haritanın oluşmasında uzun yıllar yağış ortalaması, topoğrafik yükseklik, yüzde 10 'dan az ormanlık alanlar, topoğrafik eğim, Anadolu steplerindeki tuzluluk alkalilik verileri ile toprak ana materyal ve benzeri veriler kullanıldı. Bu verilerle 32 milyon hektarlık bozkır alanı, tamamen ve kısmen etkilenen 32 ilin mevcut olduğu haritada belirlendi. Bu harita gerçekten çok önemli ve bundan sonraki çalışmalarımızda faydalanacağımız bir harita olacak "dedi.

TARIMSAL ÜRETİMDE DİRENÇ ARTIRILMALI

Proje ile su, toprak, biyoçeşitlilik, tarım ve ekosistemler arasında ilişkiyi güçlendirmek istediklerinin altını çizen Özlü "İklim değişikliğine karşı tarımsal üretimde direnci artırmak zorundayız. Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Biz önümüzdeki yıllarda daha kurak topraklarda tarım yapmak zorunda olduğumuzun farkında olarak, az suyla üretim yapmak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak durumundayız. "değerlendirmesinde bulundu.

PROJENİN SAHİBİ ÇİFTÇİLER

Projenin tamamlandıktan sonra izleme ve değerlendirme kısmının da çok önemli olduğunu ifade eden Özlü "Zaman zaman bu izleme ve değerlendirme bölümünde sıkıntı yaşanabiliyor. Elbette Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projeyi üreten biziz ama asıl projeyi sahiplenmesi gereken ve bizzat sahibi olan çiftçilerimiz. Bu projenin başarısı yereldeki arkadaşlarımızın ve çiftçilerimizin sahiplenmesiyle sağlanacak. Uygulamada karşılaşılan problemlerin anında çözülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından bu husus büyük önem arz ediyor" açıklamasını yaptı.