T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BASIN AÇIKLAMASI

Yayın Tarihi : 23.12.2018

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ilgili, bir gazeteye yapmış olduğu konuşmasının sadece bir kısmı öne çıkarılarak bir takım olumsuz haberler yer almıştır.

Sayın Bakanımız ulusal bir gazeteye bazı değerlendirmelerde bulunmuş ancak söz konusu gazete değerlendirmenin baştan sona tamamına yer vermediği için Sayın Bakanımızın "Paramız var ki ithal ediyoruz " sözleri bazı mecralar tarafından cımbızla alınarak, kendisi haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin gazeteye yaptığı değerlendirmede ifadesi aynen şu şekildedir;

"Buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Yani bu şey üzerinden muhalefet yapılır. 21.5 milyon ton üretimimiz var. 19 milyon ton tüketimimiz var (son 5 yıl ortalamamız). Ha diyeceksiniz ki neden ithalat yapıyorsunuz? Ben de diyeceğim ki! Makarna fabrikaları, un fabrikaları boş mu kalsın. Bunu ithal edip karşılığında ihraç ediliyor. Yani bir o kadar da ihracat var. İthalatın olduğundan daha fazla ihracatımız var, buğday tarafı böyle. Samanda da 9 bin küsur ton yani 10 bin ton diyelim. Bizim Türkiye'de de kaba yem ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 10 binde 1.5'dir. Yani Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1.5'i saman olarak ithal edilmiş. Bunun bir anlamı var mı? Bana göre bir anlamı yok, hiçbir anlamı yok.

"Türkiye; "siz saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz" diyenlere karşı ben de şunu söylüyorum:

Biz, Türkiye'de para varmış ki, ithal edecek parayı da bulmuşuz. Siz insanları sana yağı kuyruklarına, salça kuyruklarına ondan sonra tüp kuyruklarına, sigara kuyruklarına muhtaç ettiniz. Önemli olan gıda arz güvenliği, bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak diğeri de tüketiciyi kollamaktır. O da çok pahalıya yememeli. Biz bu iki görevi dengede götürmeye çalışıyoruz."

Yine Sayın Bakanımız yapmış olduğu değerlendirmede ülkemizde her ürünün üretilmesi gibi bir durumun olmadığını ancak stratejik ürünlerin üretilmesi gerektiğini, ithalatında ihracatında yapılabileceği hususuna yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan ifadeler göz önüne alınarak olayın tamamına bakıldığında Sayın Bakanımızın nasıl bir değerlendirmede bulunduğu ve bazı mecraların bu değerlendirmeyi nasıl başka yerlere çektiği açıkça görülmektedir.

Sonuç itibariyle göreve geldiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak, gerek milli ekonomimize katkı sağlayacak politikaların geliştirilmesinde, gerekse de çiftçilerimizin daha iyi şartlarda,  daha çok kazanacakları bir üretim alanı oluşturulmasında büyük bir gayret gösteren Sayın Bakanımıza yapılan haksız eleştirileri asla kabul etmiyor, bu konudaki değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.