T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"KIRSALDAKİ GELİŞİMİN İŞ BİRLİĞİ VE KARŞILIKLI GÜVENLE SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Yayın Tarihi : 10.1.2019

Türkiye Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Ulusal kırsal ağ sayesinde kırsal kalkınma politikalarının ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve onların katılımını teşvik ediyoruz." dedi.

Mustafa Aksu, bakanlık olarak kırsal politikaları belirlemede çok titiz olduklarını, tüm paydaşların ve yerel dinamiklerin fikirlerini aldıklarını söyledi. 

Türkiye'de bugüne kadar pek çok kırsal kalkınma programı uygulandığını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, bakanlık koordinasyonunda ve ilgili paydaşların katılımıyla 2014-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi'nin hazırlandığı bilgisini verdi.

Aksu, bu belgeyle genel olarak dünyadaki eğilimleri yakından takip ederek, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinin gerekleri doğrultusunda kırsal kalkınma faaliyetlerinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Mustafa Aksu, politikaların geliştirilmesinde aidiyet duygusunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak , "Bakanlık olarak kırsaldaki gelişimin iş birliği ve karşılıklı güvenle sürdürülebileceğini çok iyi biliyoruz. Katılımcı ve birleştirici bir stratejiyle deneyimlerin paylaşılmasını benimseyerek insanlarımızın sahip olduğu birikim ve potansiyelin ortaya çıkmasına vesile olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.