T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ATIL TARIM ARAZİLERİNİN TARIMA KAZANDIRILMASI İLE YILLIK 13 MİLYAR LİRALIK GELİR ARTIŞI HEDEFLENİYOR

Yayın Tarihi : 14.1.2019

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı"nın açılışına katıldı.

Bakan Pakdemirli, ülkemizde bulunan atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması durumunda, yıllık yaklaşık 13 milyar liralık gelir artışı sağlanabileceğini söyledi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşların katılımıyla düzenlenen "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı" Ankara'da 14-17 Ocak tarihleri arasında sürecek. Çalıştayın açılışına katılan ve açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin gıda konusunda sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Konuşmasında "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" sözünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın, 'Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan atıl tarım arazilerinin, etkin ve verimli kullanımı amacıyla bir metot oluşturulsun, bir yöntem ve politika ortaya konulsun' direktiflerini hayata geçirmek için Bakanlığımız, kolları sıvadı. Nitekim, bu çalıştay sonucunda da eminim ki çok değerli sonuçlara ulaşmış olacağız. Çalıştayla tarım arazilerinin, yeterli gelirli tarımsal işletme büyüklüklerine ulaştırılması ve işletme ölçeğinin optimum büyüklüğe getirilmesi amacıyla izlenecek yol ve yöntemleri tespit etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için daha fazla verimli tarım arazisine ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Pakdemirli "Günümüzde sürdürülebilir arazi yönetimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

YILLIK 13 MİLYAR LİRALIK BİR GELİR ARTIŞI SAĞLAMAK MÜMKÜN

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Gıda ihtiyacının yüzde 95'i topraktan karşılanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, insan-toprak bağını güçlendirmek, tarım arazilerinin verimli olarak kullanılmasını sağlamak için çeşitli politikalar uygulanıyor. Ülkemizde ise 24 milyon hektar tarım alanının yüzde 8,3'ü yani 2 milyon hektarı atıl durumdadır. Bu tarım alanlarının aynı zamanda yüzde 25'lik kısmı da sulama imkanına sahip arazilerden oluşmaktadır. Bu da yaklaşık 500 bin hektarlık araziye denk gelmektedir. 2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkündür" açıklamasını yaptı.

2023'E KADAR 8,5 MİLYON HEKTAR TOPLULAŞTIRMA

Tarım arazilerini korumak ve yasal boşluğu gidermek amacıyla 2005 yılında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nu çıkardıklarını da belirten Pakdemirli  "Bu düzenlemeyle 655 bin hektar tarım alanının amaç dışı kullanımı engellendi. Ayrıca bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını tamamladık. 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.

2 MİLYON HEKTAR ATIL TARIM ARAZİSİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Arazi bankacılığı gibi modellerin Türkiye'de hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Bakan Pakdemirli  "Söz konusu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarımsal üretim miktar ve kalite yönüyle daha güvenli ve güvenilir hale gelecektir. Uygulamayla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirebilme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesi yani alım, satım, kiralama gibi özellikleri artırılacaktır. Böylece tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazileri piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.