T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

17 YILDA, ‘SUYA YÖN VEREN’ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Yayın Tarihi : 14.11.2019

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dünya Bankası Destekli, sürdürülebilir gıda güvenliği için ''Sulama Modernizasyon Projesi'' tanıtım toplantısında konuştu.

17 YILDA, 'SUYA YÖN VEREN' ÇALIŞMALAR YAPILDI

Bakanlık olarak son 17 yılda yapılan çalışmalara değindi Bakan Pakdemirli; ''Baraj sayımızı, yüzde 205 artışla, 841'e,,, HES sayımızı, yüzde 570 artışla, 650'ye,,, Gölet ve Bent sayımızı, yüzde 164 artışla, 602'ye,,, Sulama tesisi sayımızı, yüzde 76 artışla, 3.105'e,,, Taşkın kontrol sayımızı, yüzde 97 artışla, 9.894 adede çıkardık. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin,6,6 milyon hektarını sulamaya açtık. Bu alanın 2018 yılı sonu itibariyle, 4.31 milyon hektarı DSİ tarafından sulamaya açılarak, çiftçilerimize 32 Milyar Lira yıllık net gelir artışı sağladık'' dedi.

Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alanın, 8,2 milyon hektarında toplulaştırma çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, 4 milyon hektar alanda çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Temmuz ayında Lansmanı yapılan Yeraltı Barajları konusunu da hatırlattı. ''İlk etapta 100 adet yeraltı barajı ve suni besleme yeri tespit ettik. 2020 yılında 10 adet yeraltı barajı yapmayı planlıyoruz ve 2021 yılında kullanıma açıyoruz'' diye konuştu.

MODERN SULAMA İÇİN ÇİFTÇİLERE 531 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Çiftçilere tarla içi modern sulama sistemleri kurabilmeleri amacıyla %50 hibe desteği verildiğini de belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 31.600 projeye 531 Milyon Lira destek sağlandığını söyledi.

Ülkemizde sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen, 40 milyar metreküp suyun, tarım sektöründe kullanıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, ''Biz de Bakanlık olarak politikalarımıza yön verirken, kıt kaynakları, nasıl daha verimli ve sürdürülebilir kullanırız, onun hesabını yapıyoruz'' dedi. Pakdemirli, bakanlık sulama çalışmalarına ilişkin ise; ''255 meteoroloji istasyonunun verilerini dikkate alarak, 86 bitkinin Bitki Su Tüketimini hesaplayarak, "Türkiye'de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehber"ini hazırladık. Tarımsal desteklerimizde; yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtı tespit edilen havzalarda ekilen nohut, mercimek ve yem bitkilerine ilave yüzde 50 fark desteği veriyoruz. İşte bu durum, tarımsal sulama konusundaki farkındalığın, artık yalnız devlet nezdinde değil, milletin nazarında da ilgi görmesini, STK'ların gündeminde de ele alınması gerektiğini, topyekûn bir mücadele içinde olmamızın lüzumunu ortaya koymaktadır'' dedi.

YAĞMURLAMA İLE YÜZDE 35, DAMLAMA İLE YÜZDE 65 SU TASARRUFU SAĞLANDI

2000'li yılların başında tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama şebekelerinin oranının bugün yüzde 28'e yükseldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, inşaatı devam eden projelerle bu oranın yüzde 94 civarında olduğunu ifade etti. Pakdemirli, ''Tabii diğer yandan; sulamalarda basınçlı borulu şebekeye geçmek suretiyle, iletimde sızma ve buharlaşma kayıplarını minimum seviye indirerek, tarla randımanını maksimum seviyeye yükseltmeyi de başardık! Böylelikle, yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlamayı gerçekleştirdik'' diye de ekledi. 

10. Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen "Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı" doğrultusunda, Sulama Altyapısının Modernizasyonu Çalışmalarının bir bölümünün finansmanında Dünya Bankası kredilerinden faydalanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli; ''Dünya Bankası Grubunun en büyük kuruluşu olan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilen fon, 252 milyon dolar tutarında kredi ve 2 milyon dolar tutarında bir Küresel Çevre Fonu hibesini içermektedir'' dedi.

MODERNİZASYONUN AMACI; TASARRUF, VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Modernizasyon projeleriyle 5 şeyin amaçlandığını belirten Bakan Pakdemirli, bir bir bu amaçları da sıraladı. ''Bir: Su tasarrufu sağlamak! İki: Sulama tesislerinin fonksiyonlarını ve verimlerini artırmak! Üç: Çiftçilerimizin faydalanma süresini ve şartlarını iyileştirmek! Dört: İşletme ve bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak! Ve beş: Toprakta tuzluluk gibi sorunların ortaya çıkmasına engel olmak!''

Dünya Bankası ile birlikte yürütülen ve toplamda 507 bin 810 dekar alana hizmet verecek olan 'Sulama Modernizasyonu Projesi'nin üç bileşenden oluştuğunu belirten Bakan Pakdemirli, ''Sulama Sistemi Modernizasyonu" Birinci Bileşeni oluşturmaktadır. İkinci Bileşeni; Afyon-Bolvadin Yeraltı Sulama Şebekesine yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ile fosil yakıt kullanımından kaynaklanan yüksek enerji maliyetleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir. Projenin üçüncü ve son bileşenini; Proje Yönetimine ilişkin çalışmalar oluşturmaktadır'' dedi.