T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ürün Masaları Kasım ayı Bültenleri Yayınlandı

Yayın Tarihi : 20.11.2019

Ülkemiz için stratejik öneme haiz, arz açığı olan, insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli, dış ticarete konu tarımsal ürünlerin ekiliş alanları, rekolte tespiti, verim, tüketim, ticaret, stok, fiyat, maliyet, tohumluk, ve destekleme bilgilerinin yer aldığı bültenlerin ilki yayınlandı. Bakanlık adına tek elden güvenli bir şekilde veri oluşturulmasını sağlamak ve elde edilen verilerin referans olarak kullanılması, güncel tutulması, düzenli olarak raporlanması ve bu verilerden tavsiye niteliğinde politika önerilerinin oluşturulması amacıyla Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda 2019 yılı Şubat ayından itibaren;  Hububat, Yağlı tohumlu bitkiler (Pamuk, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Aspir) Baklagiller (Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye), Patates – Kuru soğanÇay - FındıkDış ticarete konu ürünler (Kayısı, İncir, Üzüm, Kiraz, Zeytin-Zeytinyağı) ve Yem Bitkileri olmak üzere toplam 26 ürünün takibi için 7 ürün masası kurulmuştur.

Ürün uzmanları; konularına ilişkin verileri ulusal ve uluslararası veri sistemlerinden yararlanarak ve sahada ziyaretler ile taşra teşkilatlarımızın çalışanları, çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla görüşmeler yaparak paydaşlarla sürekli temas ve etkileşim halinde piyasayı ve sektörü takip etmektedir.

Elde edilen verilerin ve saha gözlemleri ile piyasa bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda üreticilerimizin, sektörün ve diğer paydaşların faydalanması amacıyla başlangıçta 6 ürünle ilgili bülten hazırlanmış olup Ürün Masaları Kasım ayı Bültenleri Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

Ürün Masalarının takibindeki diğer ürünlere ait bültenlerde ürünün özelliğine göre aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemler halinde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayçiçeği Bülteni

Buğday Bülteni

Mercimek Bülteni

Mısır Bülteni

Nohut Bülteni

Pamuk Bülteni