T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MECLİS’TE SAHTE BAL İDDALARI İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI

Yayın Tarihi : 23.11.2019

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada, İyi Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'un iddia ederek gündeme taşıdığı "Türkiye Büyük Millet Meclisi kantininde, taklit, tağşiş vb. sebeplerle Bakanlığımız tarafından satışı yasaklanan ve ifşa edilen ürünlerin satıldığı" nı öne sürmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız gıda kontrol görevlilerince  22.11.2019 tarihinde ilgili işletmeye gidilerek inceleme ve denetimler yapılmıştır. İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır. Ayrıca söz konusu firmanın işyerinde bulunan ürünlerinin etiket bilgilerinde ve muhafaza koşullarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir.

Ancak yine de işletmede satışa sunulan farklı parti numaralarına ait ürünlerden  numuneler alınmış, analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yapılan kamuoyu duyuruları firmaların ürettikleri ürünün sadece ilgili partisini kapsamaktadır. Dolayısıyla aynı firmanın diğer ürün ve parti numaralarını kapsamamaktadır.

Denetimlerle taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmalara 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uygulanmakta olup, firmalar  5996 sayılı Kanun gereği olumsuzluğa konu ürünleri piyasadan toplatmakla yükümlüdür. Bakanlığımız gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen ve kamuoyu duyurularına (ifşa edilen) konu firmalar ile ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmektedir.

Diğer yandan her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da ifşa edilen ürünlerin piyasada satışına dair ihbarlarını ALO 174 Gıda Hattına yapmaları büyük önem arz etmektedir.