T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKÜLÜ

Yayın Tarihi : 6.9.2022

ÜNİVERSİTENİN ARAZİ YÖNETİMİ VE POLİTİKASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İLE DİĞER PROGRAMLARDAN YARARLANMALARI İÇİN TRGM PERSONELİNE KONTENJAN AYRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) bünyesindeki personelin kırsal kalkınma ve arazi yönetimi gibi alanlardaki lisansüstü programlarından yararlanabilmeleri amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasına, kaynakların ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasına yönelik uzun vadeli politikaların yürütülmesinde, akademik ve bilimsel kuruluşların katılımının sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi ile Tarım Bakanlığı arasında TRGM bünyesindeki personelin üniversitenin yüksek lisans programlarından yararlandırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokole Tarım ve Orman Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imza koydu.

Törende, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ve Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları, ilgili dekanlar ve öğretim görevlileri hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, törende yaptığı konuşmada, günümüzde iklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yaşamı çok daha fazla etkilediğini belirterek tarım arazilerinin daha etkin ve daha verimli kullanılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Protokol ile düzenlenen iş birliğinin önemine değinen Pakdil,  Ankara Üniversitesinin bilimsel ve akademik çalışmalarından faydalanmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarına, 85 milyona hizmet ediyormuş bilinciyle akademik ve bilimsel katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Protokol kapsamında, TRGM personeli, üniversitenin arazi yönetimi ve politikası lisansüstü programları ile diğer ilgili lisansüstü programlardan her yıl belirlenecek kontenjanlar dâhilinde yararlanacak. 

Ayrıca Genel Müdürlüğün talebi doğrultusunda, kırsal kalkınma ve arazi yönetimi gibi belirlenen alanlarda araştırma ve uygulama projelerinin hazırlanma ve uygulama süreçlerinde iş birliği yapılacak.