T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAKAN KİRİŞCİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Yayın Tarihi : 30.12.2022

TÜM SEKTÖRDE SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI SAĞLANACAK

HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK, , HAVZALARDAKİ SU ARZI GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK SAĞLANMASI MAKSADIYLA HAZIRLANAN HAVZA ÖLÇEKLİ YÖNETİM PLANLARINDA YER ALAN TEDBİRLER SORUMLU KURUM VE KURULUŞLARCA ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK

TASLAK SU KANUNU VE TASLAK TAŞKIN KANUNU HAZIRLANARAK YASALAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Başkanlığında 29 Aralık 2022 günü toplanan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 8. Toplantısı'nda önemli kararlar aldı.

Sürdürülebilir su arzı güvenliğinin sağlanması maksadıyla kısa ve uzun vadeli politikaların ve stratejilerin oluşturulması, su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunması, su ile ilgili yetki ve sorumluluğu olan bütün paydaşların koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket etmeleri maksadıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle teşkil edilen Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başkanlığında, ilgili Bakanlıkların üst düzey temsilcileri ile 29 Aralık  2022 tarihinde toplandı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başkanlığıında gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Dr. Veysel Tiryaki, Dr. Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Ebubekir Gizligider, ilgili Bakanlıkların üst düzey temsilcileri ile ilgili Genel Müdürler katıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri hakkında sunumlar ve kurul üyelerince konular üzerine görüş ve öneriler sunularak değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda ülkemiz su politikasına yön verecek şu kararlar alındı:

  1. Değişen iklim şartlarının oluşturduğu etkiye karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından su verimliliğine ilişkin oluşturulan tedbirlerin bütün sektörler tarafından hayata geçirilmesi önem arz etmekte olup, her sektörde suyun verimli kullanılmasına, bütün sektörler ve bütün kurumlar tarafından destek verilmesi,
  2. Havza Yönetim Heyetlerinin etkinliğinin artırılması, havzalarımızda su arzı güvenliğinin sürdürülebilir olarak sağlanması maksadıyla hazırlanan Havza Ölçekli Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin sorumlu kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde uygulanması,
  3. İklim değişikliği etkilerinden biri olan taşkın riskinin afete dönüşmemesi içi hazırlanan Taşkın Yönetim Planları kapsamında yer alan altyapı yatırımlarının tamamlanması ile İl Afet Risk Azaltma Planlarında (İRAP) yer alan kırmızı (acil) Sel-Taşkın eylemlerinin ilgili kurumlarca yatırım ve finansman olarak önceliklendirilmesinin yapılması,
  4. Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin (TATUM) taşkın tahmini ve erken uyarı koordinasyonu açısından ulusal düzeyde tek merkez olması, merkezin personel yapısının ve sürekliliğinin korunması ve geliştirilmesi, merkez altında Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi (TATUS) ile Taşkın Erken Uyarı Sisteminin (TEUS) entegrasyon içerisinde çalışması, TATUM tarafından Haber alma ve Yayma Sistemi (HAY) ile entegrasyonun sağlanması,
  5. Taslak Su Kanunu ve Taslak Taşkın Kanununun hazırlanarak yasalaşması için çalışmaların hızlandırılması,
  6. Gediz Havzasında yer alan su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması maksadıyla hazırlanan Gediz Havzası Eylem Planı'nın tüm sorumlu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hayata geçirilmesi,
  7. 6 havzada tamamlanan 11 havzada devam eden Su tahsis Planlarının bir an önce tüm havzalarda tamamlanması,
  8. Enerji ihtiyacı yönetiminde su kaynaklarının ekosistem esaslı planlar kapsamında yönetilmesine yönelik olarak çalışmaların başlatılması,
  9. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının sağlanması.