T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 15 OCAK’TA BAŞLIYOR

Yayın Tarihi : 14.1.2023

-     TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMINI 15 OCAK-15 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPACAK

-     DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN 2022 YILINDA 135 ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SON SAYIMDA 104 TÜRDEN 1 MİLYON 396 BİN SU KUŞU KAYIT ALTINA ALINDI

-     EN FAZLA 556 BİN 200 BİREY İLE SAKARMEKE, 66 BİN 79 BİREY İLE YEŞİLBAŞ VE 58 BİN 429 BİREY İLE ELMABAŞ PATKA SAYILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kış Ortası Su Kuşu Sayımına 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda her yıl 15 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında sayım gerçekleştiriyor. Bu tarihler, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri nedeniyle tercih ediliyor.

Sayımlar, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bakanlık çalışanları, üniversiteler, STK ve gönüllülerin katılımı ile yapılıyor. Uzun dönemde elde edilmiş olan bu verilerin analiz edilmesiyle türlerin ve alanların korunması geliştirilmesi çalışmalarında Bakanlık politika ve uygulamalarına yön veriliyor.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan sayımlar, uzun dönemli bakış açısının oluşmasında etken rol oynuyor. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde fayda sağlıyor.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları ile ülkemizde sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemeyi, koruma çalışmalarına yön vermek, yıllara göre tür sayısı ve populasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmeyi, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmayı, sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamayı, farkındalığı artırmayı ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkânı sunmayı hedefliyor.

135 ALANDA SAYIM YAPILDI

Türkiye genelinde 135 alanda gerçekleştirilen 2022 sayımında 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayıldı.

2022 yılındaki sayımlarda en fazla 556 bin 200 birey ile sakarmeke, 103 bin 304 birey ile çamurcun, 84 bin 685 birey ile karabaş martı, 66 bin 123 birey ile Flamingo, 66 bin 79 birey ile yeşilbaş sıralandı.

SU KUŞU SAYIMLAR

Ülkemizde KOSKS sayımları 1967 – 1973 ve 1986 – 1989 yılları arasında çoğunlukla yabancı kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.. 1990-2013 yılları arasında sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekiplerle sayımlar yapıldı ve raporlandı.

Sayımlar 2014 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaya başlandı.