T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SONBAHAR DÖNEMİ YABAN HAYATI ORAL AŞI ATIM ÇALIŞMALARINA MUŞ HAVALİMANINDAN DEVAM EDİLİYOR

Yayın Tarihi : 1.11.2023

Ülkemizde, geçmişte ağırlıklı olarak köpekler aracılığıyla yayılan hastalık, son yıllarda değişim göstermiştir. Çevre bilincinin oluşması ve avlakların daha iyi denetim altına alınması ile birlikte özellikle tilki sayısında önemli artış yaşanmış, şehirlerin kenar mahallelerinde rahatlıkla tilkiler görülebilir hale gelmiştir.

Yabani karnivorların sayısındaki artış ve yaban hayatının şehirler ile daha içli dışlı olması sonucu hastalık sokak köpeklerinden tilkilere bulaşmıştır.

Ülkemizdeki mihrak sayısı yıllara göre değişmekle birlikte, son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına da yönelik oral aşılama çalışmalarıyla birlikte, vaka sayısının düşürülmesi yönünde, kuduz hastalığı ile mücadeleye devam edilmektedir.

Bakanlığımız kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli “Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü" projesini 2008-2010 yılları arasında uygulamaya koymuştur. Üç yılda toplam olarak Ege Bölgesinde yaban hayatına yönelik 1.800.000 doz oral kuduz aşısı, 3.000.000 doz parenteral kuduz aşısı uygulanmıştır.

2014-2016 yılları arasında yürütülmüş 2.200.000 avro bütçeli Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi kapsamında 3 yıl süreyle 105.000 Km²  alana 1.890.000 aşılı yem atılmış, proje boyunca üç kampanya ile toplam 5.670.000 aşılı yem atılmıştır.

Bakanlığımızca yürütülen (AB Projesi)"Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" kapsamında ise yaban hayatına yönelik 225.000 Km² alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kampanya süresince ise yaklaşık 35.000.000 bait, kırsal ve ormanlık alana atılmıştır.

Söz konusu projeler ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen infeksiyon zincirinin kırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımızca, Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları bütçesinden 2.640.000 doz oral kuduz aşısı alımı gerçekleştirmiş olup,  aşılama çalışmaları 20 Ekim 2023 tarihinde kullanılmak suretiyle Erzurum Havalimanı'ndan başlamış olup, planlanan oral aşılama çalışmaları aşağıda belirtilen toplam 29 İl'de (Sinop,  Samsun,  Amasya,  Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli) gerçekleştirilecektir.

Aşılama çalışmalarına 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren Muş Havalimanı kullanılmak suretiyle devam edilmektedir.

Aşılama çalışmaları için tıklayınız ...