T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURULAR 19 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Yayın Tarihi : 18.01.2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli yatırım konularında verilen destekler için 19 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor.

Bu kapsamda, altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 100 bin lira ila 3 milyon lira, ekonomik yatırımlarda ise hibeye esas proje tutarı 3 milyon 1 lira ila 14 milyon lira arasında olacak. Söz konusu projeler için yüzde 50 hibe sağlanıyor.

Kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler ve aile işletmelerine ilave puan verilen program çerçevesinde, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ve kırsalda ikamet eden yatırımcılara öncelik tanınıyor.

Destek başvuruları 19 Şubat'a kadar sürecek.

Başvuralar, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden veya https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 adresi üzerinden yapılabilecek. ​

PROJE KONULARI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek verilecek proje konuları şöyle:

- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

- Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması,

- Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

- El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

- İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

- Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

- Yenilenebilir enerji.


​​