3.4.2018 / Gösterim Sayısı : 6949

2018 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşleminin Sona Ermesi

Kurumumuzca 2003-2017 yılları arasında düzenlenmiş olan ve 31/12/2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri / sunum uygunluk belgeleri için 2018 yılı süre uzatım işlemi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle sona ermiştir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar süre uzatım işlemi gerçekleştirmeyen satıcıların, 03 Nisan 2018 tarihinden itibaren ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın almaları mümkün olmayacak ve mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince Mülki Amirliklerce idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmek istemesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitiren satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.


Kamuoyuna duyurulur.


''