İdari Yaptırımlar

​2018 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2017 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2016 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2015 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2014 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2013 Yılı
-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

''