Misyon & Vizyon

VİZYON:

* Türkiye’de üretilen tütünlerin yurt içi ve dünya tütün kullanımı içindeki payının artırılmasına ve ülkemizin küresel tütün pazarında daha fazla söz sahibi olmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

* Tütün mamulü ve alkollü içkilerde güvenli, şeffaf ve rekabetçi piyasa yapısı hedeflerine yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması

* İlgili Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, ulusal politikamız ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle geliştirilen kontrol politikaları doğrultusunda, tüketicinin korunması odaklı tedbirlere destek olunması

* Tütün ve alkol piyasalarında ithal ikamesine yönelik yerli üretim potansiyelinin güçlendirilmesi


MİSYON:

* Görev ve sorumluluk alanlarımızda milli hedeflere uygun, güvenli, rekabetçi, şeffaf ve tüketicinin korunması odaklı faaliyetlerin yürütüldüğü piyasaların oluşturulmasına katkı sağlamak

''