Yönetmelikler

1. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 26/09/2002 - 24888
2. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 06/06/2003  25130
3. Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 06/01/2005 25692
4. Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 24/01/2008 26776
5. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği; Resmi Gazete, 12/11/2008 27052
6. Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 17/04/2010 27555
7. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 10/07/2010 27637
8. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 04/11/2010 27749
9. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 07/01/2011 27808
10. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği; Resmi Gazete, 28/04/2011 27918
11. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik; Resmi Gazete, 28/04/2011 27918
12. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği; Resmi Gazete, 28/04/2011 27918
13. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 30/10/2011 28100
14. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; Resmi Gazete, 04/04/2013 28608
15. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 28/06/2014 29044
16. Yaprak Sigara Kâğıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Resmi Gazete, 25/10/2016 29868

''