Kurul Kararları (Eski)

1. Yurt Dışından Numune, Fuar veya Sergi Kapsamında Alkollü İçki İthaline İlişkin Kurul Kararı 26/04/2005 - 25797

2. Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması Hakkında Kurul Kararı    04/06/2005 - 25835

3. Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Kurul Kararı 05/01/2006 - 26044

4. Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Kurul Kararı    28/02/2006 - 26094

5. 2007 Ürünü Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı Hakkında Kurul Kararı    11/05/2007 - 26519

6. Başka Firmalar Adına (Fason) Alkollü İçki Üretiminin Yapılamayacağına İlişkin Kurul Kararı    15/07/2009 - 27289

7. 2009 Ürünü Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı Hakkında Kurul Kararı    24/06/2010 - 27621

8. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Kurul Kararı     30/12/2010 - 27801

9. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü Maddesi İle İlgili Kurul Kararı 13/01/2011 - 27814

10. 2011 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı     09/02/2011 - 27841

11. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararı     30/05/2012 - 28308

12. Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı 27/12/2012 - 28510

13. Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı 29/12/2012 - 28512

14. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 16/02/2013 - 28561

15. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı 21/12/2013 - 28858

16. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı 21/12/2013 - 28858

17. Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 09/05/2014 - 28995

18. Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 8164 Sayılı Kararı 06/09/2014 - 29111

19. 8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararının 26/9/2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması hakkında 24/9/2014 Tarihli ve 8266 Sayılı Kurul Kararı 03/10/2014 - 29138

20. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı    24/12/2014 - 29215

21. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı    24/12/2014 - 29215

22Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı    05/11/2015 - 29523

23. 11/11/2015 tarihli ve 10026 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 24/11/2015 - 29542

24. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı    09/12/2015 - 29557

25. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 10/12/2015 - 29558

26. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı    11/12/2015 - 29559

27. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ıncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı    30/12/2015 - 29578

28. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/4/2011 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına dair Kurul Kararı 27/01/2016 - 29606

29. 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair Kurul Kararı ile değişik 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 19/04/2016 - 29689

30. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 22/12/2016 - 29926

31. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 14/12/2016 - 29918

32. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 14/12/2016 - 29918

33. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 15/12/2016 - 29919

34. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 17/12/2016 - 29921

35. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı    23/12/2016 - 29927

36. Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kurul Kararı 21/06/2017 - 30103


''