Tebliğler

1. Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı İle İlgili Tebliğ 23/10/2004 - 25622

2. Kataloğa Dayalı Açık Arttırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2007 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Arttırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ 30/06/2007 - 26568

3. Rakıya Özgü Tanımlamaların ve Özelliklerin Etiketlenmesi Hakkında Tebliğ 17/07/2007 - 26585

4. Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No:1) 21/09/2011 - 28061

5. Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2) 08/12/2011 - 28136

6. Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19) 30/12/2012 - 28513

7. Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ 19/02/2013 - 28564

8. Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 28/05/2013 - 28660

9. Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ 11/08/2013 - 28732

10. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği   (Tütün Mamulleri Seri No: 3) 13/09/2014 - 29118

11. Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 4) 06/08/2015 - 29437

12. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 30/12/2015 - 29578

13. Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19) 31/12/2015 - 29579

14. Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ 09/08/2017 - 30149

15. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/3) 13/01/2018 - 30300

''