T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tütün ve Tütün Mamulleri ile İlgili İş ve İşlemler ile Ekspertiz Eğitimi

Yayın Tarihi : 14.11.2021

​Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığınca hazırlanan eğitimde, tütün teknolojisi mühendislerinin "Tütün ve Tütün Mamulleri İle İlgili İş ve İşlemler ile Ekspertiz Eğitimi" Eğitim başlığı altında yasa dışı ticaretle mücadele faaliyetleri kapsamında tütün, tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kağıdı ekspertiz-değerlendirme raporlarının tanzimi-, tütün ithalatı ve ihracatı aşamasında tütün eksperleri ve tütün teknoloji mühendisleri tarafından yapılacak iş ve işlemler, tütün alım satımında üretici veya temsilcisinin, alıcı tütün eksperi / tütün teknolojisi mühendisi tarafından yapılan ekspertiz sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirme, sonuçlandırma, tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcı firmalar ile tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kağıdı ve filtre üretici/ithalatçı firmalarının faaliyetlerine ve bunlara ait tesisler ile üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğuna yönelik inceleme ve tespitlerde bulunmak, bu alanlarda geri kazanım ve imha işlemlerinin yapılmasını sağlama, tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kağıdı piyasası ile ilgili yeni kurulacak üretim tesislerinin tesis yeri uygunluğuna ilişkin tespit çalışmalarını yapma, piyasadan veya üretim tesislerinden tütün, tütün mamulü numuneleri alınarak, gerektiğinde yetkili laboratuvara gönderilmesine ilişkin iş ve işlemler, tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kağıdı ile bu ürünlere ait fire bandrollerinin tespit ve imha işleri ile ilgili eğitim verildi. 08-12 Kasım 2021 Nevşehir/Kozaklı