12.1.2018 / Gösterim Sayısı : 13254

ERA-NET Cofund -Sürdürülebilir Bitkisel Üretim

Çağrı Genel Bilgileri

Sürdürülebilir Bitkisel Üretim üzerine ERA-NET-Cofund (SusCrop), Horizon 2020 kapsamında, sürdürülebilir bitki üretimi alanında ilk uluslararası çağrıyı ilan edecek yeni bir ERA-Net Cofund'dur.  Temel amacı, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) içindeki ürünlerin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını geliştirmek ve bu konuda uluslararası araştırma projelerini desteklemektir. Ortak projelerin en az üç farklı SusCrop ortak ülkesinden fon sağlamak için başvuran en az üç uygun ortağa sahip olması gerekir.

Çağrı 15 Ocak 2018'de açılacak ve bu iki aşamalı Çağrının teslim tarihleri şöyledir:

- Ön teklifler: 4 Nisan 2018, 13:00

- Tam teklifler: 31 Ağustos 2018, 13:00

 Amacı ve kapsamı

Çağrının amacı, sürdürülebilirlik, ürün üretiminin direncini artırmaya katkıda bulunan, bilimsel olarak mükemmel, uluslararası araştırma projelerini desteklemektir.

Sunulan öneriler çok disiplinli olmalı ve aşağıdaki konulardan en az birini içermelidir:

 1. Tahmini ıslah teknolojilerinin geliştirilmesi ve dayanıklılık, üretim, koruma ve bitki sağlığının geliştirilmesi için yeni fenotipleri ve bitki çeşitlerini ortaya çıkaracak yeni genotiplerin geliştirilmesi,
 2. Yeni entegre zararlı ve bitki koruma yöntem ve uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması
 3. Ürün sistemleri ve ürünlerin/kaynakların etkin kullanımının geliştirilmesi
 4. Bitkiler ve diğer organizmalar arasındaki etkileşimi içeren ekosistemin bir parçası olarak tarımsal ürünler üzerine sistematik araştırma

   

  SusCrop tarafından birlikte finanse edilen çağrı, temel ve uygulanan ürün araştırmalarını destekleyecektir.

  Gösterge niteliğindeki toplam Çağrı bütçesi € 17,2 milyon ve 18 ülkeden 23 finansman kuruluşu yer almaktadır. SusCrop web sayfasında daha detaylı bilgilere ulaşılacaktır.

  SusCrop webpage: https://www.suscrop.eu

  SusCrop Submission Webpage: https://www.submission.suscrop.eu/

   

Ayrıca, bu belgenin sonunda listelenen ulusal / bölgesel irtibat kişileri ile iletişime geçilebilir.

 

Belirleyici Çağrı zaman çizelgesi

15  Aralık 2017Ön çağrı ilanı
 15 Ocak 2018Çağrı ilanı
4 Nisan 2018 (13: 00)Ön tekliflerin sunulması için son tarih
Haziran  ortası-2018Başvuru mektupları / tam teklif sunma daveti
31 Ağustos 2018 (13: 00)

Tam tekliflerin sunulması için son tarih

(yalnızca ön teklif aşamasını geçen projeler için)

1-7 Ekim 2018  Yanlışlığını gösterme
Aralık ortası -2018 Değerlendirme sonucunun başvuranlara iletilmesi ve hibe müzakerelerinin başlaması
Mart - Temmuz arasında -2019 Finanse edilen projelerin başlatılması

 

Çağrı için irtibat kişisi

 

Süveyla YILMAZ

Email: suveyla.yilmaz@tarim.gov.tr

           syilmaz@tagem.gov.tr

Tel.: + 90(312) 307 60 85

 

Ek1: Çağrı metni
Ek2: Çağrı metni 2

 

 

 

''