18.2.2015 / Gösterim Sayısı : 20243

Akdeniz Bölgesinde Su-Tarım-Enerji-Ekosistem Bağlantısında Entegre Su Yönetiminin Ekonomiye Katkıları Başlıklı Uluslarası Çalıştay Düzenlenmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İtalya'da bulunan Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC), ile Orman Su İşleri Bakanlığı-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) işbirliğinde 'Su-tarım-enerji-ekosistem bağlantısında entegre su yönetiminin Akdeniz Bölgesinde ekonomiye katkıları" başlıklı uluslararası çalıştay 12-13.02.2015 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir.

Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı su politikalarının bütünsel analiz ihtiyacını doğurmaktadır.  Su üzerinde gıda ve enerji sektörlerinin oluşturduğu rekabet gerek ülkeler ekonomisini gerekse küresel ekonomiyi doğrudan etkilemektedir.  Bu nedenle Çalıştay; bilim insanları, karar vericiler, özel sektör ve küçük işletme yatırımcılarını biraraya getirerek suyun giderek alarm verdiği Akdeniz Bölgesini dikkate alarak ortak çözümler üretmek üzere bir platform oluşturmayı amaçlamıştır. Çalıştay Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Masum BURAK' ın açılış konuşması ile başlamış ve JRC' den Giovanni BIDOGLIO, ICARDA'dan Mesut KESER, Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali KINACI ve Tarım Reformu Genel Müdürü GÜRSEL KÜSEK' in konuşmaları ile devam etmiştir. Çalıştayda su, gıda, enerji NEXUS' un  Akdeniz ülkeleri arasındaki diyaloglar, ekonomisi,  riskler ve çözümler  olmak üzere farklı başlıklarda oturumlar düzenlenmiş ve Doç. Dr Masum BURAK  NEXUS' un ekonomik etki ve faydaları başlıklı oturumu yönetmiştir. Ayrıca ilk gün oturumlarında Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL, ikinci gün oturumlarında ise Kalkınma Bakanlığı Tarım Dairesi Başkanı Taylan KIYMAZ panelist olarak katılmışlar, JRC adına Armağan KARABULUT ALOE raportör olarak görev almıştır. Çalıştaya Bakanlık Müşaviri Dr. Müslüm BEYAZGÜL, Genel Müdürlüğümüz Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı Bülent SÖNMEZ, İklim ve Havza Çalışma Grubu koordinatörü Dr. İnci TEKELİ, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat AKGÜL, Bitki Besleme ve Toprak Çalışma Grubu koordinatörü Dr. Kadriye KALINBACAK katılmışlardır. Çalıştay kapanışını Dr.Bülent SÖNMEZ ve Giovanni BIDGLIO' yapmışlar ve iki günlük çalışmanın özetini verip katılımcılara teşekkür etmişlerdir.

Çalıştaya  başta Türkiye,  Arnavutluk, Fas, Filistin,  İsrail, Mısır, Makedonya, Tunus, Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte AB ülkeleri Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan, Malta, olmak üzere 16 ülke katılmıştır. Toplantıya ayrıca Uluslararası organizasyonlar olarak; Yakın Doğu ve Kuzey Doğu Araştırma Kuruluşları Birliği (AARINENA), Akdeniz Ülkeleri Zirai Etütler Araştırmaları Merkezi (CIHEAM), Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO), Kuru Tarım Alanlarında Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA), Küresel Su Platformu (GWP), Sivil Toplum Kuruluşları da geniş katılım sağlamıştır. Türkiye'nin bu coğrafyadaki ülkelere tecrübelerinin ve geliştirdiği politikaların aktarılma imkânının olacağı çalıştay, uluslararası etkin işbirliği imkânlarını da beraberinde getirmiştir.

''