28.9.2018 / Gösterim Sayısı : 2744

VII. ULUSAL ANTEPFISTIĞI - BADEM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

#batman-antepfistigi-badem

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde VII. Ulusal Antepfıstığı–Badem Çalışma 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Batman'da gerçekleştirilmiştir.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalışma grubu toplantısına Genel Müdürümüz Sayın Özkan KAYACAN, Batman Vali Yardımcısı Mekan ÇEVİREN, Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, Batman ili protokol üyeleri,  Grup koordinatörü Dr. Ayşen ALAY VURAL,  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,  Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, TAGEM' e bağlı Araştırma Enstitülerinden konu uzmanı araştırmacılar, Fidan Üreticileri Alt Birliği, TARSİM Bölge Müdürlüğü, Türkiye de Badem ve Antepfıstığı konusunda üretim yapan illerin temsilcileri, değişik üniversitelerden öğretim üyeleri, Ziraat Odaları, Dicle Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Antepfıstığı-Badem sanayicileri ve üreticileri olmak üzere yaklaşık 200 kişi katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmalarında Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, Batman ili tarım potansiyeli ile ilgili bilgi verdikten sonra antepfıstığı ve badem yetiştiriciliği konusunda yaptıkları çalışmaları ve  Batman ilindeki potansiyel hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

Genel Müdürümüz Özkan KAYACAN açılış konuşmasında; "Ülkemiz tarımsal üretimde dünyada önemli bir paya sahiptir. Tarımsal hasıla bakımından dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ise birinci sırada yer almaktadır. Ülke olarak 80 milyon nüfusumuzu, 30 milyonu aşkın turistimizi ve savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan mülteci kardeşlerimizi beslemekteyiz. 17 milyarlık tarımsal ihracatımızla ve tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız. Ülkemiz dünyada iklimsel özelliklerin avantajlarını kullanan önemli bir meyve üreticisidir. Birçok ılıman,subtropik ve hatta tropik iklim meyveler dahi üretebilmektedir. Yılda yaklaşık 21 milyon ton meyve üretimimiz mevcuttur. Bakanlığımız meyveciliğin geliştirilmesi, üretimin ve verimin geliştirilmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirmektedir Genel Müdürlüğümüzce ürün kalitesini artırmaya, birim alandan daha fazla ürün alınmasına, üreticimizin sahada yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla 50 araştırma enstitüsü bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yaparak, rekabet şansımızı artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Genel Müdürümüz KAYACAN ayrıca; çalışma gruplarının önemine vurgu yaparak ilgili kesimlerin bir araya gelerek yeni gelişmelerden haberdar edilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi ve yeni Araştırma-Geliştirme konularının belirlenmesinin sektörün gelişmesine, bölge ve ülke tarımına yapacağı olumlu katkıları önemsediklerini vurgulamıştır.

Toplantıda öğretim üyeleri, araştırmacılar ve ilgili kesimler sunumlarını yapmışlar, sonrasında serbest kürsü bölümünde, uzmanlar grup üyelerinin farklı konularda yönelttiği sorulara cevap vermişlerdir.

Toplantının ikinci günü Binatlı köyünde bulunan Antepfıstığı bahçesine teknik gezi yapılarak, üreticilerin soruları grup üyelerince yerinde cevaplanmıştır.


''