Özel Sektör İşbirliği Projeleri

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ AR-GE PROJELERİ

18.04.2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince Bakanlığımız, özel sektörün tarımsal araştırma faaliyetlerini desteklemek için gerekli tedbirleri alma görevi üstlenmiştir.

Bu amaçla; "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Araştırma Kuruluşları ile Ortaklaşa Olarak Araştırma ve Geliştirme Projeleri Yürütecekler Arasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (2007/1)" 17 Ocak 2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Kuruluşları ve gerekli finansmanı temin eden T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişilikleri arasında işbirliği yapılarak ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme projeleri ortaklaşa olarak yürütülmektedir.

 

 

Tebliğ ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DEVAM EDEN PROJELER

 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ SONUÇLANAN PROJELER

''