Tohum Gen Bankası(Formlar)

TOHUM GEN BANKALARI İÇİN

TOHUM VE HERBARYUM ÖRNEĞİ TESLİM FORMLARI

 

Tohum Gen Bankalarına teslim edilecek tohum ve/veya herbaryum örneklerinin ekteki bilgi ve formlara göre hazırlanması gerekmektedir.

 

 1. Tohum örneği kabul ve kayıt kuralları
 2. Tohum teslim kontrol listesi
 3. Tohum kayıt formu
 4. Tohum talebi

 

 1. Herbaryum örneği kabul ve kayıt kurallar
 2. Herbaryum örneği teslim kontrol listesi
 3. Herbaryum kayıt formu

 

 1. Tohum Gen Bankalarına Tohum Kabulü ve Kayıt Kuralları

 

Tohum Gen Bankalarına tohum göndermek isteyen kişi veya kuruluşlar, örneklerini aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlamalılardır:

 

 1. Tohum Teslim Kontrol Listesi ve Tohum Kayıt Formu  eksiksiz doldurulmalıdır.

 

 1. Tohumlar meyvelerinden ayıklanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Tohum Gen Bankalarına ilaçlı tohum kabul edilmemektedir.

 

 1. Mümkünse tohumların canlılığı basit çimlendirme yöntemiyle belirlenmeli ve çimlenme oranı yüzde olarak belirtilmelidir.

 

 1. Hazırlanan örnekler büzgülü bez torbalara konulup materyalin adı, numarası, miktarı vb. bilgiler yazılarak etiketlenmelidir. Aynı etiket bez torbanın içine de konulmalıdır.

 

 1. Tohumlar bez torba için çok küçükse (örneğin sebze tohumları) zarflara konulmalı ve yine aynı şekilde etiketlenmelidir. Bu aşamada zarfların ağızlarının açılıp tohumların dökülmesi ve diğer örneklerle karışmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

 

 1. Gen bankaları standartlarına göre ex situ (yeri dışında) muhafaza için belirli kurallar bulunmaktadır (FAO 2013). Kurallara göre muhafazaya alınacak tohumlar 3 kopya halinde saklanmalı ve miktarları tane ağırlıklarına göre hesaplanarak asgari miktarda materyal muhafazaya alınmalıdır. Bu nedenle her örneğin toplam 10.000 tane olması gerekmektedir. Tane büyüklüğüne göre değişmekle birlikte listede belli başlı tohum örneklerinin ortalama 1000 tane ağırlıkları verilmiştir. Eğer gönderilen materyal miktarı bu asgari miktara ulaşmıyorsa nedeni (populasyonun az olması, nadir tür olması, materyalin çoğunluğunun deneylerde kullanılmış olması vb) ekli dosya olan Tohum Teslim Kontrol Listesi’ndeki AÇIKLAMA kısmına yazılmalıdır.

 

 1. Posta veya kargo yoluyla gönderilen materyalin listesi, Tohum Örneği Teslim Formu’nda verilen bilgilerle aynı olduğundan emin olunarak doldurulmalıdır.  Aşağıda posta adresleri verilen iki gen bankasından hangisine örnek gönderilmişse materyal listesi de resmi belgeye ek olarak postalanmalı aynı zamanda ilgili gen bankasının e-posta adresine de dijital olarak gönderilmelidir.

 

1- Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

     Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

     Türkiye Tohum Gen Bankası

     Tarımsal Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü

     Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11 Yenimahalle / ANKARA

     e-posta: ttgb@tagem.gov.tr

 

2- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

     Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

     Ulusal Gen Bankası

     Cumhuriyet Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. ​No:57 Menemen/İZMİR​

     e-posta: etae@gthb.gov.tr

 

 1. Materyalin elden teslim edilmesi durumunda kurumumuz ve teslim eden kişi arasında tutanak düzenlenecek ve bir kopyası teslim eden kişiye verilecektir.

 

Tohum Talebi

 

Tohum Gen Bankalarından araştırma projeleri, tezler ve ıslah çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla tohum talebinde bulunulabilir. Başvurunun üniversitelerde Bölüm Başkanı veya Dekan, araştırma enstitülerinde ise Enstitü Müdürü tarafından kurumsal olarak yapılması gerekmektedir. Kişisel başvurular değerlendirilmeyecektir. Tohum miktarı dağıtıma uygunsa taraflar arasında Standart Materyal Transfer Anlaşması (MTA) imzalanır ve talep edilen tohum teslim edilir.

 

2. Herbaryum Örneği Kabul ve Kayıt Kuralları

 

Tohum Gen Bankalarına herbaryum örneği göndermek isteyen kişi veya kuruluşlar, örneklerini aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlamalılardır:

 

 1. Herbaryum örneklerini uygun olarak hazırlamak için;

http://herbaryum.tagem.gov.tr/HerbaryumHakinda.aspx linki incelenebilir.

 

 1. Herbaryum Örneği Teslim Kontrol Listesi ve Herbaryum Kayıt Formu eksiksiz doldurulmalıdır.

 

 1. Örneklerin herbaryuma ulaşması esnasında ıslanması veya bozulmasını engellemek için gereken önlemler alınmalıdır.

 

 1. Bitki örnekleri, A3 boyutunda beyaz Bristol kartona yapıştırılmalı ve sağ alt köşesinde aşağıda içeriği verilen etiket bulunmalıdır.

 

Sistematik bilgiler (Familya, sistematik adı)

Toplama tarihi

Toplama numarası

Toplayanın adı

Teşhis edenin adı

Toplama yeri (il, ilçe, köy vb.)

Habitatı (yol kenarı, kayalık, çayır, step, su içi, tarla içi, tarla kenarı gibi)

Enlem, boylam, deniz seviyesine göre yükseklik (m), bakı

 

 1. Kartonlara yapıştırılan örneklerin korunması için pelür kağıdından kılıf yapılmalıdır.

 

 1. Posta veya kargo yoluyla gönderilen herbaryum örneklerinin listesi Herbaryum Örneği Teslim Formu’nda verilen bilgilerle aynı olduğundan emin olunarak doldurulmalıdır.  Aşağıda posta adresleri verilen iki gen bankasından hangisine örnek gönderilmişse materyal listesi de resmi belgeye ek olarak postalanmalı aynı zamanda ilgili gen bankasının e-posta adresine de dijital olarak gönderilmelidir.

 

1- Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

     Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

     Türkiye Tohum Gen Bankası

     Tarımsal Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü

     Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11 Yenimahalle / ANKARA

     e-posta: ttgb@tagem.gov.tr

 

2- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

     Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

     Ulusal Gen Bankası

     Cumhuriyet Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. ​No:57 Menemen/İZMİR​

     e-posta: etae@gthb.gov.tr

 

 1. Materyalin elden teslim edilmesi durumunda kurumumuz ve teslim eden kişi arasında tutanak düzenlenecek ve bir kopyası teslim eden kişiye verilecektir.

 

''