Genel Bütçe Projeleri

​TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi

2

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi

3

Bitkisel Üretim ve Bitki Hastalıkları Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

4

Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi

5

Kültür Irkı Sığırların Islahı ve Adaptasyonu Projesi

6

Hayvansal Üretim ve Hayvan Hastalıkları Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

7

Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi

8

Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

9

Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası (DOKAP)

10

Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi

11

Limnolojik Araştırmalar Merkezi Projesi

12

Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi

13

Biyogüvenlik Ar-Ge Projesi

14

Meyve-Asma Baz Materyalleri Ar-Ge Merkezi

15

Milli Botanik Bahçesi

16

Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı

17

Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası

''