T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI VE STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI TOPLANTISI ŞANLIURFA GAPTAEM’DE YAPILDI

Yayın Tarihi : 24.12.2018

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI VE STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI TOPLANTISI ŞANLIURFA GAPTAEM'DE YAPILDI

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda 17-20 Aralık 2018 tarihlerinde Zirai Mücadele Teknik Talimatları ve Standart İlaç Deneme Metotları toplantısı Şanlıurfa GAPTAEM'de düzenlenmiştir.

Toplantıya Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı ve koordinatörleri ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcileri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüklerindeki konu uzmanları ve davet edilen özel sektör temsilcileri olmak üzere toplam 100 kişinin katılımıyla toplantı gündeminde yer alan konular görüşülmüştür.

Toplantının açılış konuşması, Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK tarafından yapılmıştır. Toplantıya Bitki Zararlıları ve Bitki Hastalıkları olmak üzere iki alt grup halinde devam edilmiştir.

Bitkisel üretimin artırılması, kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif metotların kullanılması Bitki Sağlığı Araştırmalarının hedefidir. Ancak bitkisel mücadelede kullanılacak olan Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermesini engellemek için belli talimat ve metotlar çerçevesinde kullanılması gereklidir. Söz konusu talimat ve metotların oluşturulması da bu toplantılar neticesinde ortaya konulmaktadır.

Ülkemizde Zirai Mücadele konusunda en son teknikler kullanılarak, temel araştırmalar ışığı altında, insan ve çevre sağlığına duyarlı olarak revize veya yeniden hazırlanan 52 adet Zirai Mücadele Teknik Talimatı ve 17 adet Standart İlaç Deneme Metodu olmak üzere toplam 69 adet metot görüşülmüş olup web sayfamızda yayınlanarak kamunun ve özel sektörün hizmetine sunulacaktır.