T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAKANLIK AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Yayın Tarihi : 26.12.2018

​Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 14. Proje Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilen Projeler için 25 Aralık 2018 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde sözleşme töreni yapıldı.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtilacı olan öncelikli konularda üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış oldukları Ar-Ge projelerine Destek verilen bu program kapsamında 14. Proje çağrısına çıkılmış ve 57 yeni teklif proje başvurusu alınmıştır. Genel Müdürlüğümüz, uzman ve Değerlendirme Kurulu değerlendirmeleri neticesinde 10 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Sözleşme Törenine Genel Müdürümüz Özkan KAYACAN, Proje yürütücüleri ve Yürütücü Kurum temsilcilerinden katılım sağlanmış, sözleşmelerin karşılıklı imzalanması ile proje çalışmaları başlatılmıştır