T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BESLENME ve GIDA İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI ve BESLENME ve GIDA İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK PANELİ ANTALYA’DA YAPILDI

Yayın Tarihi : 4.2.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı'nın Koordinatörlüğünde 2012 yılında başlayıp, 2018 yılında tamamlanan "Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik" Projesinin 31 Ocak 2019 tarihinde kapanış toplantısı ve 1 Şubat 2019 tarihinde "Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Paneli" gerçekleştirilmiştir.

Küresel bazda Türkiye, Brezilya, Sri Lanka ve Kenya tarafından yürütülen proje; gıda ve beslenme için uygun biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir bir şekilde kullanımının sağlanması, hedef kullanıcıların refahının arttırılması ve gıda güvenliğinin teminine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Toplantı, Ulusal proje koordinatörü Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanı Dr. Hasan GEZGİNÇ'in açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantıya, proje yürütücüleri, küresel proje koordinatörü Danny HUNTER, Bioversity Internatinoal'dan Terasa BORELLI,  Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gürcan ÖZDAĞ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanı Osman DEMİREL, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Cüneyt ANCIN,  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde Uzman Dr. Hasan IRMAK, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat ÇAKIR, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden,  araştırma enstitülerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve üreticiler katılım sağlamışlardır.

Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenmiş olup Bioversity International koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Veri tabanı oluşturmak, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri ve politika ve mevzuat hazırlamak olarak 3 aşamada faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Proje; seçilen 3 pilot alanda Kastamonu, Sinop, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla illerinde  yürütülmüştür.

Seçilen bölgelerde, yenebilir doğal bitkiler, doğa mantarları ve yöresel beslenmede öne çıkan siyez buğdayı, börülce ve gölevez gibi yerel çeşitler olmak üzere 43 tür üzerinde çalışılmıştır. Türlerin tüketim, beslenme, toplama, üretim, pazarlama ve geleneksel bilgilerine yönelik detaylı veriler anket yoluyla elde edildi.Besin değerlerini belirlemek amacıyla türlerin makro besin, mineraller, vitaminler Nem, kül  ve antioksidan analizleri yapıldı.

Çalışılan 43 tür içinden 3 hedef tür (Şevketi Bostan Ege Bölgesi,  Siyez Buğdayı Karadeniz Bölgesi ve Çiriş Akdeniz Bölgesi) seçildi.

Proje çalışmalarının aktarıldığı birçok farkındalığı arttırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısı sonrası 1 Şubat 2019 tarihinde "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Paneli" düzenlenmiştir. "Biyoçeşitlilik ve Yabani Türler", "Fitokimyasallar ve Sağlık" "Gastronomi ve Yenilebilir Yabani Türler" konusunda, Prof. Dr. Kuddusi ERTUĞRUL, Prof. Dr. Nevin ŞANLIER ve Dr. Öğretim Üyesi Betül ÖZTÜRK bilgi vermişlerdir. Panel bitiminde Şef Yunus Emre AKKOR, Şef Melih DEMİREL Osmanlı ve modern mutfak uygulamalarından örnek yemekler yaparak katılımcılara tattırmışlardır. Ekmek ustası Mine ATAMAN ise siyez buğdayından yapılmış ürünleri tanıtarak, sunumlar yapmıştır.