T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Müdürlüğümüzce “Baklagil Sektör Politika Belgesi 2019-2023 Çalıştayı” 30 Nisan 2019 tarihinde düzenlendi.

Yayın Tarihi : 30.4.2019

Ülkemiz gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında, sektörlerin mevcut durumu ile gelecek eğilimlerini belirlemek ve sektörler bazında karar vericiler için alternatif politika önerileri geliştirmek amacıyla, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan politika belgeleri çalışmaları kapsamında düzenlenen "Baklagil Sektör Politika Belgesi 2019-2023 Çalıştayı" Bakanlığımız birimleri, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve STK'ların katılımıyla 30 Nisan 2019 tarihinde düzenlendi.

 

Çalıştayımızın açılışına teşrif eden Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN, Bakanlığımız birimleri,  ilgili kamu kurumları,  özel sektör temsilcileri ve STK'lar olmak üzere sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek sektörün tüm yönleriyle ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdürlüğümüze ve çalıştaya katılan tüm paydaşlara katkıları ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

 

Çalıştay sonucunda, sektördeki tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınmasının ardından oluşturulacak nihai belgenin, başta Bakanlık makamı olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı makamları düzeyinde karar vericilere arz edilerek karar vericiler tarafından politikalarının belirlenmesi süreçlerinde kullanılması planlanmaktadır.