T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ULUSLARARASI HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÜNİTESİ AÇILIŞI

Yayın Tarihi : 24.6.2019

Dünyada yaklaşık 30 ülkede ipekböcekçiliği yapılmaktadır. ISC (International Sericultural Commission) verilerine göre Türkiye 30 ton ipek üretimi ile 11. sıradadır (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İpekböcekçiliği Raporu,2013). Çin gibi milli gelirlerine ipekböcekçiliği faaliyetleri ile büyük katkı sağlayan ülkelerin Dünyada ilk sıralarda yer almalarının sebebi ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi konusunda yüksek kalite ve miktarda ipek üretimi yapabilen, hastalıklara karşı dirençli, çevre şartlarına daha uyumlu yeni ipekböceği hatların geliştirilmesi üzerine yaptıkları AR-GE çalışmaları ve bilimsel araştırmalara verdikleri önemden kaynaklanmaktadır.

Buna karşılık Ülkemizde bu alanda uzun süre AR-GE çalışmaları yapan Bursa İpekböceği Araştırma Enstitüsü'nün 2004 yılında kapatılmasından dolayı bu ülkeler ile rekabet edebilecek ipek üretim kapasitesine sahip olmamıza rağmen ipekböcekçiliği faaliyetleri önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Aynı zamanda insanların doğal liflerden yapılan tekstil maddelerine doğru yönelmesi ile tüketim artmış ve buna paralel olarak ipek ve ipek ürünlerine olan talep de arttırmıştır.  Bu durum ülkemizde büyük öneme sahip ipekböcekçiliği ile ilgili bilimsel ve akademik konularda araştırmaların rahatlıkla yapılabileceği, tam donanımlı bir araştırma biriminin kurulması zorunluluğunu doğurmuş ve TAGEM 'e bağlı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü gerekli altyapı çalışmalarını yaparak ipekböceği yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda 20.06.2019 tarihinde Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan açılışa; TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr.Ali AYAR ve Koordinatör Dr. Belgin GÜNBEY, Ankara Tarım Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Eyüp ÖNCÜ, Enstitü Müdürü Engin ÜNAY ve birçok Enstitü çalışanı katılmıştır. Açılış esnasında birim içerisinde yetiştirilmeye başlanan ipekböcekleri ve özellikleri hakkında bilgilendirilen heyet iyi temenniler ile ayrılmıştır.