T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ 2019 YILI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Yayın Tarihi : 31.12.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Doç. Dr. İlhan AYDIN'ın katılımları ve Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali AYAR'ın koordinatörlüğünde 23-26 Aralık 2019 tarihleri arasında Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 2019 yılı Danışma Kurulu toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya 28 Üniversiteden 62 öğretim üyesi proje lideri, TAGEM'e bağlı 7 Araştırma Enstitü Müdürlüklerinden 45 proje lideri, 63 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ise Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürleri ve teknik personelleri katılım sağlamıştır.

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında; Küçükbaş Hayvanlar için Ülkemize ait ırklar olan21 koyun, 6 keçi ırkında 60 ilde, 6.300'er başlık 171 popülasyonda, 1 milyon ikiyüzbin anaç ve bunların yavrularında ıslah kayıtları tutulduğunu, Anadolu Mandası Islah Projesinde ise; 18 ilde 28.000 anaç ve yavrularında ıslah kayıtlarının tutulduğu belirtilmiştir. Proje, ülkemizde böylesine büyük hayvan sayısında, yetiştirici şartlarında, ülkemize ait ırklarda, çok geniş paydaş ve işbirliğinde yürütülen ve yaygın etkisi en geniş olan hayvancılık projesidir. Projede, tüm ırklar için proje kapsamında olmayan üreticilerin kaliteli damızlık ihtiyacını da karşılayabilecek düzeye erişilmiştir. Anadolu mandasında, ıslah kayıtlarına göre damızlık değeri belirlenmiş, hastalıklardan ari Manda boğalarından, dondurulmuş sperma üretilmeye başlanmış ve ülke çapında kullanılabilir hale gelinmiştir.  Yeni dönemdeki planlamalarla proje çıktılarının ülke hayvancılığındaki olumlu etkileri daha da hissedilir hale gelecektir. Ayrıca yakın zamanda gerçekleşen tarım şurası sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde belirtilen "Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle evcil hayvan genetik kaynaklarımızın korunması ve ıslahı yönelik çalışmaların artırılması" hususunda TAGEM'e görev verildiğini belirtmiştir.

Açılış konuşması sonrasında Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Danışma Kurulu toplantısı kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, gelişme raporları görüşülerek, Proje Liderleri tarafından yapılan sunumlarla projeler hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca 2020 yılı için planlamalar yapılmış ve dilek ve temenniler ile toplantı sonlandırılmıştır.