T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

EROZYON VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE AR-GE BAŞARISI

Yayın Tarihi : 17.6.2020

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamaya toprak varlığımızın çoraklaşma, erozyon ve arazi bozulması ile çölleşmesini önlemeye yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

 

TAGEM Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü (Kuruluş 1947) Dünya'da sayılı örnek olarak başarı hikayesine sahip Konya Karapınar Erozyon Araştırma alanında çalışmalarını yürütüyor. Burada yürütülen başarılı Ar-Ge ve Uygulama çalışmaları Dünyanın sayılı en önemli rüzgâr erozyon önleme çalışmaları arasına girdi.Ve bu sahadaki başarılı rüzgar erozyonu çalışmaları Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2019 yılında yayınladığı "İklim Değişikliği ve Arazi; Çölleşme" Özel Çalışma Raporunda örnek çalışma olarak yayınlandı.

 

TAGEM Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından 1950'li yıllarda Karapınar şiddetli rüzgar erozyonu bölgesinde yerel halk ile birlikte yapılan başarılı rüzgar erozyonu önleme çalışmaları ile Karapınar'ın çölden yeşile dönüşünün yansıtıldığı "The Story of Reinvigoration in Karapınar, Central Anatolia, Turkey" isimli video ile katılan yarışmada 6 ülke arasında ikincilik ödülü aldı. İşte o videonun linkleri

 

Video Youtube linki:

https://www.youtube.com/watch?v=-qEpDlQiKz0&feature=youtu.be

Video FAO linki:

http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/en/

TAGEM Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye Topraklarının Organik Karbon Bilgi Sistemi ve Haritası FAO ile birlikte gerçekleştirildi.

 

Türkiye topraklarının verimlilik parametrelerinin güncellenmesi ve toprak veri tabanı oluşturulmasına yönelik araştırma çalışmaları da TAGEM Koordinasyonunda Araştırma Enstitülerimiz tarafından ülkesel olarak yürütülüyor.

 

Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki Manisa Akselendi Ovasında Arazi Bozulumunun Değişimi, Etkileri ve Çevresel Değerlendirilmesi" araştırma projesi de yine Türkiye'de bir ilkin örneği.

Çölleşmenin önlenmesinde aşırı su kullanımının önüne geçilmesi, sulama yöntemi ve yönetiminin bilimsel veriler ışığında hayata geçirilmesi sürdürülebilirliğin en önemli teminatı. İşte bu kapsamda da "Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının Oluşturulması" ülkesel araştırma projesi devam ediyor.

TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından DSİ işbirliğiyle "Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması" ülkesel projesi Türkiye'de çeltik üretimi yapılan farklı bölgelerde Trakya Bölgesi-Kırklareli, Ege Menemen Ovası, Akdeniz Bölgesi Tarsus ve Karadeniz Bölgesi Bafra Ovasında Ar-Ge Projeleri yürütülüyor.

TAGEM'in bu çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayandırılarak "Yüzeyaltı damla sulama destekleme programı" Bakanlığımızca yayınlanan 2016–2020 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi tebliğ içerisinde yer aldı.

TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini de dikkate alarak, Bitki Su Tüketim Rehberi, toprakların bozulmasını önlemek, verimliliğini sağlamak için Gübreleme Rehberleri hazırlandı.

Ayrıca Konya'da TAGEM Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Bitkisel Kuraklık Test Merkezi de kuruldu.

 

Çölleşme nedeni ile tehlike altında olan biyolojik çeşitlilik,Bitki Genetik Kaynaklarının korunması ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ülkemizde12.000'den fazla bitki türü ile 4.000'e yakın endemik (yalnız Türkiye'de bulunan) bitki türü TÜRKİYE TOHUM GEN BANKASINDA kayıt ve koruma altına alındı.