T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİTKİ SAĞLIĞINDA DOST MİKROORGANİZMALAR ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 15.9.2020

"Bitki Sağlığında Dost Mikroorganizmalar Çalıştayı" biyolojik mücadele araştırma alanında tanınmış akademisyenleri, araştırmacıları ve özel sektör temsilcilerini kendi çalışma alanları ile deneyimlerini paylaşmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 09-10 Eylül 2020 tarihinde, zoom programı yöntemi ile on-line olarak gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden, araştırma enstitülerimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden ve on bir üniversitelerden ve on üç özel sektörün temsilcileri ile Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan konu uzmanı, araştırmacılar çalıştaya katılım sağladı.

Bitki sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK'ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus BAYRAM ve Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK değerlendirmeleri ile devam etti.

Entegre mücadele çerçevesinde bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede biyolojik mücadele gibi çevre dostu yöntemler; ekosistem yaklaşımlı, pestisit kullanımını azaltan, sağlıklı ürün yetiştirmek için farklı mücadele stratejilerini ve uygulamalarını bir araya getiren, tarımda sürdürülebilirliği esas alan yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelede kullanılabilecek mikroorganizmaların sunumu yapılan yayınlar ile envanterini oluşturmak, kullanılabilirliğine zemin hazırlamak ve etkili izolatların formülasyon haline getirilebilmesi,  uygulamaya aktarılabilmesi için gereken yolların belirlenmesi, bu görüşleri bir kitap haline getirilebilmek çalıştayın temel amaçlarını oluşturdu. Bu amaçla hazırlanan çalıştay programı çerçevesinde, yeni biyolojik preparatlar, yeni kimyasal formulasyonlar, biyolojik mücadelenin dünü bugünü ve yarını, bakteriyel, fungal ve viral biyolojik mücadele ile özel sektörün bakışı ve ruhsatlandırma konularında, konu uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

   Çalıştayda 9 adet çağrılı bildiri sunulmuş olup, ayrıca 13 adet sözlü ve 28 adet poster bildirinin sunumları yapıldı.Dört oturum şeklinde yapılan çalıştayda, bitkisel üretimde zararlı olan organizmalara karşı etkili bulunan yerli bakteri, virüs ve fungal biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı ve uygulamaya nasıl aktarılması gerektiği konuları vurgulandı.

Özel sektör tarafından biyolojik mücadeleye bakış açısı ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması noktasındaki problemler gündeme getirildi.

Birinci gün sunumlar ve poster sunumları yapılmış, ikinci gün ise sadece poster sunumları yapılarak katılımcılar ile konuların paylaşılması sağlandı. Programın yoğunluğu nedeniyle bilim kurulu tarafından, gönderilen bildirilerin bir kısmının poster olarak sunulmasına karar verildiği özellikle vurgulandı.

 Zoom programı üzerinden 350 kişinin katılımı ile gerçekleşen çalıştay, Düzenleme Kurulu adına Dr. Suat KAYMAK'ın değerlendirmeleri ve teşekkür konuşması ile tamamland.İkinci gün ise 28 adet poster sunumları on-line yapılarak çalıştay programı sonlandırıldı.