T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TAGEM ile MAYZEM Bari Akdeniz Tarım Enstitüsü arasında iş birliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Yayın Tarihi : 20.07.2022

Genel Müdürlüğümüzce Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etütler Merkezi/ MAYZEM'in dört Enstitüsünden biri olan Bari ile ikili işbirliği kapsamında ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Mutabakat Zaptı" TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin TÜRKER ve Bari Direktörü Maurizio RAELİ tarafından 18 Temmuz 2022 tarihinde, MAYZEM 150. Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Hanya Yunanistan'da imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptı, tarafların ikili işbirliğine dayalı araştırma yapmalarını, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetleri geliştirmelerini sağlayacak bir platform oluşturacaktır. MAYZEM Bari ve TAGEM, tarımsal Ar-Ge, organik tarım, tarımda sürdürülebilir su ve toprak yönetimi, bitki sağlığı ve gıdanın sektörel gelişimi konuları öncelikli olmak üzere işbirliği yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bölgesel düzeyde yapılacak ortak çalışmalar ile gıda güvenirliği ve sürdürülebilir tarıma katkıda bulunulması beklenmektedir.