T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 Dünya Gıda Günü etkinliği Ankara’da gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 19.10.2022

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Bakanlığımız işbirliğinde 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle Dünya Gıda Günü etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Açılış Konuşmaları; etkinliğin ev sahipleri olan TGDF Başkanı Sayın Demir ŞARMAN, BM FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sayın Dr. Viorel GUTU ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ tarafından yapılmıştır.

Etkinlik üç tema üzerinden panel oturumu şeklinde gerçekleşmiştir. Bunlar;

  1. Kimseyi Geride Bırakma Paneli
  2. Kimseyi Geride Bırakmadan Çevre ve Yaşam Paneli
  3. Kimseyi Geride Bırakmadan Üretim ve Beslenme

Çevre ve Yaşam Paneli çerçevesinde Genel Müdür Yardımcımız Dr. Bülent SÖNMEZ panelist olarak TAGEM bakış açısından ülkemiz toprak varlığı ve verimliliği, toprağa hayat veren suyun iyi yönetimi, kirliliğin önlenmesi ve su tasarrufuna verilmesi gereken önem konularını vurgulamıştır.

Biyoçeşitlilik kaybı açısından insan kaynaklı faktörlerin oldukça etkili olduğu, aşırı su kullanımı, arazi bozunumu gibi etkiler ile bu kullanıma sahip alanlarda su kaybının önemli oranda arttığı ifade edilmiştir.  

TAGEM bünyesinde bulunan 32 gen bankası ve özellikle bunlardan ikisinin tohum gen bankası niteliği ile genetik kaynakların hem korunması hem de sürdürülebilir bir tohum üretim potansiyeline sahip olması biyoçeşitliliğin korunmasında bir kazanım olarak görülmektedir.

Kırsal kalkınma politikaları ise ekonomik, sosyal, kurumsal yapıları bir bütün olarak ilgilendirmektedir. Kırsal nüfusun yaşlandığı göz önüne alındığında destekleme modellerinin ön plana çıktığı ve alternatif modeller ile güçlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. İşbirliği ve yardımlaşma mantığı ile genç kırsal nüfusa finans desteği ve bilişim teknolojileri sunulması sorunları çözmede etkili olacaktır.