T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Sulama Yönetimi Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 2.12.2022

Tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı kapsamında sürdürülebilir sulama yönetiminin geliştirilmesi amacıyla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)'nün koordine ettiği "Sulama Yönetimi Çalıştayı" Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ'nin de katılımıyla, 25-27 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Çalıştaya Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Bülent SÖNMEZ ve konu uzmanları katılım sağladı.

Ülkemizde sulama yönetiminde karar verici kurumlarımızın mevcut politikaları ve gelecek stratejilerini değerlendirdikleri "Sulama Yönetiminin Mevcut Durumu ve Geleceği" başlıklı panelde, Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER, tarımsal sulamanın geçmişten geleceğe uzandığı yolda AR-GE'nin yeri ve öneminden bahsetmiş ve su verimliliğine rehberlik edecek AR-GE çalışmalarımız hakkında katılımcılara bilgi vererek, suyu yönetenin gıdayı yöneteceğine, gıdayı yönetenin de dünyayı yöneteceğine vurgu yapmıştır. Öğleden sonra düzenlenen ikinci oturumda Genel Müdürlüklerin yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin sunumlar kapsamında Genel Müdürlüğümüz adına Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Bülent SÖNMEZ, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışmaları kapsamında yürütülen ülkesel ve güdümlü projeler ile yapılabilecek iş birliği konularını katılımcılarla paylaştı.

Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden üst düzey yöneticiler ve konu uzmanları ile Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden konu uzmanı akademisyenler, özel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı 3 gün süren çalıştayda ülkemizde su kullanım durumu ve suyun etkin kullanımı ile ilgili sorunlar ortaya konularak, bu sorunlara en uygun çözüm önerileri tartışıldı.

Sulama Mevzuatı, Kurumsal Yapı ve Sorumluluklar, Sulamada Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı, Sulamada Yönetim Modelleri, Finansman ve Sorunları, Sulama Altyapısı Sürdürülebilirliği, Pompaj Sulamalar ve Sorunları , Sulama Sosyolojisi ve Eğitim başlıkları altında yer alan 5 farklı grubun çıktıları ve alınan kararların paylaşılmasıyla çalıştay sona erdi.