T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Değerlendirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 11.12.2022

Bakanlığımız AR-GE Destek Programı kapsamında, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik olarak özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK AR-GE Birimleri ve üniversiteler tarafından hazırlanan AR-GE projelerini desteklenmektedir. Söz konusu Destek Programının başladığı 2007 yılından bu yana 477 proje destek kapsamında alınmış olup desteklenecek projelerin belirlenmesi ile yürürlükteki projelerle ilgili nihai kararlar Değerlendirme Kurulu tarafından verilmektedir.

Bu kapsamda Değerlendirme Kurulu, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Bülent SÖNMEZ Başkanlığında, Bakanlığımızın Merkez Birimlerinden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde temsilcilerin ve farklı disiplinlerden 11 üniversite öğretim üyesinin katılımıyla 06 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak toplanmıştır. Değerlendirme Kurulu Toplantısında yürürlükteki 62 projenin gelişme raporları görüşülmüş olup dönem ödemeleri ve diğer hususlarla ilgili kararlar alınmıştır. Ayrıca sonuçlanan 12 projeyle ilgili olarak Değerlendirme Kurulu'na proje yürütücüleri tarafından proje sonuçları hakkında sunum yapılmış ve söz konusu projelerin sonuç raporları değerlendirilmiştir.