T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

9.TADAK TOPLANTISI GENEL MÜDÜRÜMÜZ DR.METİN TÜRKER’İN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 14.12.2022

Tarımsal Araştırma Danışma Kurulunun (TADAK) 9. toplantısı TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin TÜRKER Başkanlığında, 13 Aralık 2022 tarihinde Ankara Grand Mercure Otel ' de gerçekleştirilmiştir.

TADAK Toplantısı, Bakanlık Merkez ve İlgili Birimleri, Üniversitelerin İlgili Fakülteleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Özel Sektördeki Meslek Kuruluşları ve İlgili Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması başta olmak üzere, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, sektörün öncellikli ihtiyaçlarının karşılanması ile kaynakların etkin ve yerinde kullanılması için yeni proje konuları belirlenmiştir.

Toplantı,Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER 'in açılış konuşmalarıyla başlayarak TAGEM Başarı hikâyeleri sunusuyla devam etmiştir. Daha sonra 8. TADAK toplantısı önerileri kapsamında Enstitülerimizde gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlere ilişkin gerçekleşmelere yönelik sunum yapılmıştır. Toplantının 2. oturumunda tüm katılımcılar önümüzdeki dönemde Ar-Ge den beklentileri ve öncelikle yapılması istedikleri Ar-Ge konularını dile getirmişlerdir.