T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

YABANCI DİL EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN TAGEM ARAŞTIRMALARI SERTİFİLARLARINI GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN ALDI

Yayın Tarihi : 19.12.2022

Bakanlığımız bünyesinde ve Genel Müdürülüğümüze  bağlı araştırma enstitüleri ve araştırma yetkisi olan kuruluşlarda yaklaşık 2500 araştırmacı personel çalışmaktadır. Bu personelin Ülkemize faydalı olacak bilimsel kalitesi yüksek uygulanabilir projeler geliştirebilmeleri, uluslararası arenada yer alabilmeleri için İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

 İngilizce kursları başlangıcında Genel İngilizce Öğretimi grubu ve YDS sınavına hazırlık grubu şeklinde düzenlenmeye başlanmış. Ancak; 2017 yılında Genel Müdürlük Makamı'nın takdirleri doğrultusunda yalnızca YDS grubu olarak düzenlenmiş, 2020 yılında da ilave olarak konuşma grubu eklenmiştir.

2006 yılından bu yana Genel Müdürlüğümüz ve araştırma enstitülerinden toplam 1115 araştırmacı bu kurslara devam etmiştir. 2022 yılında; 39 kişi Temel İngilizce, 31 kişi ise YDS grubu ve Konuşma grubunda 11 kişi eğitim almışlardır.Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin Dil Kursunda yapılan sertifika törenine Genel Müdürümüz Dr.Metin TÜRKER,Genel Müdür Yardımcımız Dr.Şerafettin ÇAKAL,Daire Başkanımız Birol KARADOĞAN ve ICARDA Türkiye Temsilcisi Dr.Mesur KESER katıldı.

Genel İngilizce kursuna devam edenler arasından sınav kazananlar olduğu gibi, YDS gruplarında yer alan kursiyerlerin de başarılarını artırarak YDS sınavından daha yüksek puan aldıkları gözlenmektedir.