T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TAGEM VE FAO SEC OFİSİ ORTAKLIĞINDA YÜRÜTÜLEN FAO FTPPII KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ FİNAL TOPLANTISI 20 ARALIK 2022’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 23.12.2022

FAO-Türkiye Ortaklık Programı II Dönemi (FTPP II) çerçevesinde başlatılan "Tarımsal Araştırma Alanlarında Bilgi Değişimi ve Kapasite Geliştirmenin Desteklenmesi Projesi" Final Toplantısı 20 Aralık 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz, FAO SEC Ofisi ve Proje paydaşı ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile yapılmıştır.

Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER başkanlığında düzenlenen Toplantı; Proje süresince tarımsal araştırmalar alanında hedef ülkeler olan Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova ve Türkiye arasında üç tematik alanda (Bitki Islahı, Bitki Koruma ve Tarım 4.0) kapasite geliştirme amacıyla yapılan çalıştay, eğitim ve teknik ziyaret etkinliklerin değerlendirilmesi, çıktıların görüşülmesi ve sonraki adımların belirlenmesi üzerine gerçekleştirilmiştir.

Final Toplantısında, TAGEM tanıtım filmi izlenmiş ardından TAGEM tarafından Proje süreci, yapılan etkinlikler, çıktılar ve gelecek adımlar üzerine bir sunum yapılmıştır.

FAO SEC Ofisi de FTPPII kapsam ve politikası çerçevesinde FAO desteklerinden bahsetmiş, Kapasite Gelişme Projesinin çıktıları üzerinden sonraki süreçte yapılabilecekler üzerinde durarak bazı finans programları ve FAO tarafından süregelen iyi örnekler hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Proje Paydaşı Katılımcı ülkeler ise Proje kapsamında kendilerine düşen sorumluluklardan, katıldıkları ve ev sahibi oldukları etkinliklerden bahsetmişlerdir. Ayrıca Projenin devamında tematik alanlar üzerinden beklentilerini dile getirmişlerdir.

Hibrit formatta gerçekleştirilen Final Toplantısı, katılımcıların gelecekte birlikte çalışma ve ortak projeler aracılığıyla işbirliğini güçlendirme isteklerini ifade etmesi ve iyi dilekleri ile tamamlanmıştır.