T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAKAROL Projesi Seydikemer Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 24.12.2022

Havza bazlı yapılan planlamalarda havzada tarımsal sulamaya ilişkin bilgilerin elde edilmesi, su kısıtının göz önüne alınarak planlamanın yapılması ve karar destek sistemine katkı sağlaması bakımından Genel Müdürlüğümüzce ulusal düzeyde "Havza Bazlı Optimum Bitki Deseni ile Su İhtiyacının Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi" başlıklı Güdümlü bir Proje yürütülmektedir. Proje, ilk olarak Batı Akdeniz Havzasında alt proje olarak Seydikemer özelinde pilot alanda tamamlandı.

"Batı Akdeniz Havzasında Optimum Bitki Deseni ve Sulama Suyu İhtiyaçlarının Belirlenerek, Stratejik ve Politik Karar Destek Araçlarının Oluşturulması (BAKAROL)", Projesi Bakanlığımız uygulama birimlerinin havzalar bazında çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda  Proje sonuçlarının ve çıktılarının yerelde kurum ve kuruluşlar ile paydaşlara tanıtımını yapmak,  görüş ve önerilerini değerlendirmek üzere 19 Aralık 2022 tarihinde Seydikemer-Muğla da paydaşların da katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Koordinatörlüğü, Ülkesel Proje Teknik Koordinatörlüğünü yürüten Batı Akdeniz TAE/ANTALYA, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Menemen-İZMİR, Toprak Gübre ve Su Kaynakları MAE-ANKARA ile Proje danışmanlığını yürüten Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Proje Paydaşlarımız; Seydikemer Ziraat Odası, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Muğla ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden katılımcılar ile Seydikemer  Muhtarlar Derneği ve üreticiler katılım sağladı.

Proje kapsamında elde edilen sonuçlara göre; verimli ve etkili bir sulama yönetiminin önündeki sorunların tespiti, sulama sistemlerinin en verimli şekilde sürdürülebilir ve katılımcılık esasına dayanarak işletilebilmesi için eksik olan hususlar ve sulama politikalarının oluşturulmasına ışık tutacak veriler ortaya konmuş çözüm önerileri sunuldu.