T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Bitki Sağlığı Sektör Politika Belgesi 2022-2026 Çalıştayı” düzenlendi.

Yayın Tarihi : 30.12.2022

Ülkemiz gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında, sektörlerin mevcut durumu ile gelecek eğilimlerini belirlemek ve sektörler bazında karar vericiler için alternatif politika önerileri geliştirmek amacıyla 2017 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından tarımın alt sektörlerine yönelik olarak "Sektör Politika Belgeleri" hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2022-2026 dönemine yönelik olarak hazırlanan Bitki Sağlığı Sektör Politika Belgesinin eylem planlarını hazırlamak üzere  29.12.2022 tarihinde çevrim içi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda kamu, STK, Üniversite ve Özel sektör temsilcilerinin yer aldığı 170'in üzerinde paydaş bir araya gelmiştir.

Çalıştay açılışını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek sektörün tüm yönleriyle ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalıştaya katılan tüm paydaşlara katkıları ve katılımlarından dolayı teşekkür etmiştir. Sayın Genel Müdürümüz hem yatırım hem de istihdam bakımından tarım ve tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir sorumluluk üstlenen Bitki Sağlığı Sektörünün Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve AR-GE kuruluşlarını kapsayan geniş yetki ve sorumluluk alanına sahip bir yapı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Türkiye'de 52 adet bitki koruma ürünleri üretim tesisi, 284 adet zirai mücadele alet ve makineleri firması, 7085 adet bitki koruma ürünleri bayi ve 171 adet bitki koruma ürünleri ile iştigal olan firma mevcut olduğunu belirtmiştir.

 Sayın Genel Müdürümüz Türkiye'nin en büyük tarımsal AR-GE kuruluşu olan Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 32 araştırma enstitüsünde, yıllık ortalama 270 adet bitki sağlığı projesi yürütüldüğünün altını çizmiştir. Birim alandan daha kaliteli, verimli ve sağlıklı ürün elde edebilmek için bitkisel üretimi sınırlayan hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumanın önemini vurgulayan Sayın Genel Müdürümüz; günümüzde insan sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının ön plana çıktığını zirai mücadelenin agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate alınarak yapılmasının bir zorunluluk haline geldiğini ifade etmiştir.

Çalıştayda 2022-2026 dönemine yönelik politika önerileri oluşturulmuş ve eylem planları hazırlanmıştır. Tüm paydaş kurumların görüşleri alındıktan sonra oluşturulacak nihai belge, başta Bakanlık makamı olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı makamları düzeyinde karar vericilere arz edilecek olup karar vericiler tarafından politikalarının belirlenmesi süreçlerinde kullanılması planlanmaktadır.