T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Bağcılık Sektör Politika Belgesi 2022-2026 Çalıştayı” düzenlendi.

Yayın Tarihi : 30.12.2022

Ülkemiz gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında, sektörlerin mevcut durumu ile gelecek eğilimlerini belirlemek ve sektörler bazında karar vericiler için alternatif politika önerileri geliştirmek amacıyla 2017 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından tarımın alt sektörlerine yönelik olarak "Sektör Politika Belgeleri" hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2022-2026 dönemine yönelik olarak hazırlanan Bağcılık Sektör Politika Belgesinin eylem planlarını hazırlamak üzere  26.12.2022 tarihinde çevrim içi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya kamu, STK, Üniversite ve Özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Çalıştay açılışını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek sektörün tüm yönleriyle ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalıştaya katılan tüm paydaşlara katkıları ve katılımlarından dolayı teşekkür etmiştir. Ayrıca Türkiyenin bağ alanı açısından dünyada 5. sırada ve üzüm üretiminde ise 6. Sırada yer aldığını, ülkemizin asmanın anavatanı olması nedeniyle farklı asma tür ve çeşitleri ile bunların melezlerinden oluşan zengin bir gen potansiyeline sahip olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan üretim ve ihracat açısından büyük bir potansiyele sahip olan bağcılık sektörünün mevcut potansiyelini yeteri kadar değerlendiremediğini ifade eden Genel Müdürümüz  bu potansiyeli değerlendirmek için izlenebilirlik başta olmak üzere sürdürülebilir ve güvenilir ürün arzını sağlayan üretim sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapmıştır.

Çalıştayda 2022-2026 dönemine yönelik politika önerileri oluşturulmuş ve eylem planları hazırlanmıştır. Tüm paydaş kurumların görüşleri alındıktan sonra oluşturulacak nihai belge, başta Bakanlık makamı olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı makamları düzeyinde karar vericilere arz edilecek olup karar vericiler tarafından politikalarının belirlenmesi süreçlerinde kullanılması planlanmaktadır.