30.1.2018 / Gösterim Sayısı : 5035

LİSANSLI DEPOLARDA İLAVE KİRA, NAKLİYE, ANALİZ ÜCRETİ DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bilindiği gibi, “Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği” faaliyeti, 30.09.2014 tarih ve 2014/6849 sayılı Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Halihazırda yürütülmekte olan Kira Desteği’ne ek olarak, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depolarda muhafaza etmeleri halinde, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği verilmesine ilişkin, Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 04.12.2017 tarih ve 2017/11093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kararın yürürlüğe girmesi ile 2014/62 sayılı “Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’in revize edilmesi çalışmaları Daire Başkanlığımızca başlatılmış olup,  Tebliğ üzerinde yapılacak düzenlemelere esas olmak üzere 26.01.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz 10.kat Büyük Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya;

  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü),
  • Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
  • Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdürlüğümüzden;
  •  Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı,
  • Teşkilatlanma Daire Başkanlığı,
  • Pazarlama Daire Başkanlığının

Temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantı, Pazarlama Dairesi Başkanı Dr. İlkay KILIÇ'ın, Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği hakkında bilgilendirme konuşmalarını takiben, diğer katılımcıların Tebliğ hakkında  konuşmaları  ile devam etmiş ve karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanmıştır.


''