7.2.2018 / Gösterim Sayısı : 9634

Avrupa Birliği ile Uyumlu Çiftlik Danışmanlık Sistemi Projesi Başladı

#Avrupa Birliği ile Uyumlu  Çiftlik Danışmanlık Sistemi Projesi Başladı

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıda bulunmak ve bu amaçla Bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedefiyle Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesini hayat geçiriyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin Sözleşme Makamı olarak yer aldığı projenin açılış konferansı 31 Ocak 2018’de Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhsin Yazıcı ve AB Türkiye Delegasyonu, Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölümü Başkanı, Sayın Müsteşar Balázs Gargya’nın yaptığı konferansa, tarım sektöründe çalışan çok sayıda yetkili ile, çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında, Çiftlik Danışmanlık Sistemi için kurallar ve prosedürler ile kurulacak olan koordinasyon merkezinin özellikleri belirlenecek. Ayrıca hem merkez, hem de il ve ilçelerdeki tarım teşkilatları, üretici örgütleri ve özel kuruluşların bünyesindeki tarım danışmanlarına eğitimler verilecek. Proje tamamlandığında, üreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve Çiftlik Danışmanlık Sisteminin etkili ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmiş; çevre, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC (İyi Tarım-Çevre Koşulları) standartlarına ilişkin, danışmanların ve üreticilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmış olması hedefleniyor.

Yaklaşık 2 milyon Euro bütçe ile ve 18 ay süreyle uygulanacak olan proje, Italyan Eurecna firmasının liderliğinde Belçikalı Agrer ve Türk danışmanlık şirketi Eduser ortaklığında kurulan konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

''