11.4.2018 / Gösterim Sayısı : 3674

ULUSAL KIRSAL AĞ TANITIM TOPLANTISI” 04 NİSAN 2018 TARİHİNDE ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

#ULUSAL KIRSAL AĞ  TANITIM TOPLANTISI” 04 NİSAN 2018 TARİHİNDE ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulusal Kırsal Ağ Tanıtım Toplantısı'nın üçüncüsü 04 Nisan 2018 tarihinde Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdürü Emin İZOL, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed ADAK, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ, GAP BKİ Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL, konu uzmanı teknik personeller, girişimciler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kurum ve kuruluş amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

"Kırsalda değişim yerel topluluklardan başlayacaktır"

Toplantıda konuşma yapan Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Emin İZOL; Kırsal kalkınma toplumun tüm kesimlerinin dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Kırsal kalkınma toplumlar için uzun bir yol ve değerli bir süreçtir. Kırsal kalkınmada temel amaç, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır.

Türkiye,  Avrupa Birliği (AB)'ne uyum sürecinde kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarında merkezi yaklaşım yerine yerel ölçekte katılımın üst düzeyde tutulduğu bir anlayışı benimsemeye başlamıştır. Kırsalda değişim yerel topluluklardan başlayacaktır. Kırsal alandaki paydaşlar kaynaklarını,  sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok daha iyi analiz edebilmekte ve çözümleri de yine kendileri belirleyebilmektedirler.  Bu kapsamda, katılımcı bir anlayışla kalkındırılması gereken kırsal alanlar için yerel paydaşların becerileri, bilgileri ve enerjileri önemli bir kaynaktır.

Kırsal kalkınma politika ve uygulamalarında iyi yönetişim kalkınmayı hızlandıran ve kolaylaştıran önemli bir faktördür. Bu yaklaşıma uygun olarak kurulacak olan ulusal kırsal ağın amacı yerel, bölgesel ve ulusal kırsal kalkınma bağlarını yeniden daha güçlü kurmaktır.

Ulusal kırsal ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamak, diğer yandan kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir. Genel anlayışı birliktelik, güven ve işbirliği ile tecrübelerin paylaşılmasıdır. Ulusal kırsal ağ; kırsal kalkınmaya dahil olan kuruluşlar ve idarelerin temsilcilerinden oluşacaktır. Böylelikle ilgili tüm kamu kurumları, odalar, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler ve kırsal girişimcilerin temsilcilerinin ulusal kırsal ağ içerisinde yer alması sağlanacaktır. Ağa erişim tüm paydaşlara açık olacaktır.

Genel Müdürlüğümüz Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının etkinliğinin artırılması ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması doğrultusunda kurulmakta olan "Ulusal Kırsal Ağ'ın" paydaşlara tanıtılması amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirmiştir. Ulusal kırsal ağ ile ilgili illerdeki karar vericiler ve ilgili sektörlerin desteğini de alarak, uygulanacak çalışmanın başarıya ulaşmasını diliyorum. Başta Şanlıurfa olmak üzere ülkemize hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

"Samimiyetle yapılan kırsal kalkınma çalışmaları gerçekten kutsal bir görev"

Toplantıda konuşma yapan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Muhammed ADAK; Ulusal kırsal ağ toplantımıza oldukça farklı sektörlerden katılım var ve hepimiz kırsal kalkınma için çalışıyoruz. Samimiyetle yapılan kırsal kalkınma çalışmaları gerçekten kutsal bir görev. Kırsal alandaki vatandaşlarımızın gelir seviyesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Birliğinin IPARD Programı kapsamında Ulusal Kırsal Ağ Projesini başlattık. Amacımız kırsal kalkınma çalışmalarında ortak dili konuşmak, kaynakları verimli ve etkin kullanmak, hedefine ulaşabilecek şekilde çalışmaları yürütmek. İsminden de anlaşılacağı üzere gerçekten ağ kurmak istiyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bu amaç doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin çatı görevini Tarım Reformu Genel Müdürlüğü altında yürütmektedir. Bu doğrultuda kırsal kalkınma çalışmalarını daha etkin hale getirmek ve ortak dil geliştirmek için çalışıyoruz. Ulusal kırsal ağı yaygınlaştırmak için buradayız. Şanlıurfa Arkeoloji müzesinin ev sahipliğinde yapılan bu güzel çalışma hayırlara vesile olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"2010 yılında Birecik/Şanlıurfa ve İskilip/Çorum da pilot olarak kurduğumuz LEADER tedbiri ile başladı hayalimiz…"

Toplantıda "yerel kalkınmaya ilişkin yaklaşımlar" konusunda TRGM'den Mühendis Seher MUĞLA; 2010 yılında Birecik/Şanlıurfa ve İskilip/Çorum da pilot olarak kurduğumuz, yerel alanların kaynaklarının harekete geçirilmesi, kendi yörelerinin ihtiyaçlarını belirleyerek kalkınmalarını kendilerinin gerçekleştireceği LEADER tedbiri ile başladı hayalimiz…

Kırsalın kendi kaynaklarını görebilmesi, değerlerinin farkına varabilmesi, yerel hazinelerini kendilerinin keşfedebilmesi için tabandan tavana yaklaşımla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın girişimciler, gençler, çiftçiler hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelerek Bakanlığımızın desteği ile dernekler kurmuştur.

12 ilde hali hazırda kurulmuş olan yerel eylem derneklerimizin sayısı 2017 yılı itibari ile 25'e ulaşmıştır.''