9.5.2018 / Gösterim Sayısı : 4307

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları ile Etüt Raporu Hazırlanması” konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir.

#5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

2018 yılı eğitim programına göre 15-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya İli’nde “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları ile Etüt Raporu Hazırlanması” konulu hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir.

Eğitim, 81 Müdürlüklerimizin Tarımsal Alt yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulamalarında, arazi etüt sınıf tespitinde çalışan ve eğitim sertifikası bulunmayan Mühendislere sertifika verilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitime İl Müdürlüklerinde görev yapan 314 teknik personel katılmıştır.

Eğitim süresince 5403 sayılı Kanunla ilgili genel bilginin yanında toprak etüt, fizyografya,  kamu yararı kararı ve toprak koruma kurulunun teşekkülü ve çalışması, toprak koruma projeleri, idari cezalar ve denetim, etüt raporu formatı, arazi önem sınıflaması ve alternatif alan ve tarımsal kullanım bütünlüğünün değerlendirmesi hakkında eğitim verilmiştir.

Eğitimde arazi çalışması yapılarak katılımcılara açılan profilde toprak özellikleri incelenerek toprak sınıflaması hakkında bilgi verilmiştir. Arazi sonrasında ise büro çalışmasında toprak sınıflaması anlatılmıştır.

''