21.5.2018 / Gösterim Sayısı : 5462

03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya ili Kemer ilçesinde “Coğrafi İşaretlerde Ortak Akıl Toplantısı” düzenlenmiştir.

#Coğrafi İşaretlerde Ortak Akıl Toplantısı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamında 03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya ili Kemer ilçesinde “Coğrafi İşaretlerde Ortak Akıl Toplantısı” düzenlenmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed ADAK, Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan KIZILTEPE’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretimi Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden konu uzmanları katılım sağlamıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Daire Başkanı Yusuf YILDIRIM moderatörlüğünde yürütülen toplantıda; konu uzmanlarının sunumunun ardından, coğrafi işaretli tarım ve gıda ürünlerinin tescil sürecine ilişkin prosedürlere yönelik olarak karşılaşılan sorunların ve yönetişim konularının görüşülmesine geçilmiştir. “Coğrafi İşaretli Tarım ve Gıda Ürünlerinin Tescil Prosedürleri”, “Coğrafi İşaretlerin Koruması ve Kalite Politikaları”, “Coğrafi İşaretli Tarım ve Gıda Ürünlerinin Resmi Kontroller ve İzlenebilirlikten Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri”ne ait konu başlıkları altında Bakanlığımız temsilcileri ile Türk Patent ve Marka Kurumu çalışanları arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

''