5.6.2018 / Gösterim Sayısı : 1654

Bozkır Ekosistemlerinin İklim Değişikliğine Uyumu İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

01.06.2018 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 10.kat toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya,  Genel Müdür Vekili Sayın Emin İZOL, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Dr. Metin TÜRKER ve Sayın Faruk FIRATOĞLU, Daire Başkanı Vekili Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Çalışma Gurubu Sorumlusu Sayın Burçin DİLER ile Ziraat Mühendisi Sayın N. Cem AKTUZ ve FAO tarafından proje koordinatörü Sayın Fatih BOZDEMİR katılım sağlamışlardır.

Toplantı Genel Müdür Sayın Emin İZOL’un açılış konuşması ile başlamış, Daire Başkanı Vekili Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK’ in proje ile ilgili bilgilendirmeleri ile devam etmiştir. Projede ki mevcut durum ve yapılması gereken faaliyetler ile ilgili olarak Proje Koordinatörü Sayın Fatih BOZDEMİR açıklamalarda bulunmuştur.  

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Metin TÜRKER projenin meteorolojik veriler ile ilgisini irdelemiş ve bozkır alanlar içerisinde Genel Müdürlüğümüzde oluşturulmuş olan Tarım Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun özellikle kuraklık değerlendirmelerinde kesin ve hızlı veri ulaşımını sağlayarak doğru değerlendirmelere katkı sağlayabileceğini ifade etmişlerdir.

Toplantı,  Bozkır Ekosistemlerinin İklim Değişikliğine Uyumu İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi’nin çıktılarına sağlıklı ve kaliteli bir biçimde ulaşılabilmesi için teknolojik alt yapının oluşturulması gibi konular ve projenin uygulamaya yönelik olarak tüm ülkeye yayılması ve İl Müdürlüklerimize projenin tanıtılması gibi hususular da fikir alışverişleri yapılarak sona ermiştir.

 

''