1.8.2018 / Gösterim Sayısı : 1271

“Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında düzenlenen "Hububat Ekili Alanlardaki Durum Tespit Komitesi” 7. Toplantısı gerçekleştirildi

#Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı

"Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında düzenlenen Hububat Ekili Alanlardaki Durum Tespit Komitesi 7. Toplantısı Genel Müdürlüğümüz 10. Kat toplantı salonunda Müsteşar Yardımcımız Sayın Hasan ÖZLÜ başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Metin Türker, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Sayın Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamıştır.

Müsteşar Yardımcımız Sayın Hasan Özlü' nün açılış konuşmasından sonra Genel Müdürlük temsilcileri sırası ile 2017-2018 Tarım Yılında stratejik ürün olan hububatta kuraklık konusunda yapılan çalışmalarla beraber, çalışma alanlarına giren konuları içeren sunu yapmışlardır.

Toplantının son bölümünde 2017-2018 Tarım Yılının hububat açısından genel bir değerlendirilmesi yapılarak fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.  Hububat Ekili Alanlardaki Durum Tespit Komitesi' nin bir sonraki toplantısının 2018-2019 Tarım Yılının ilk ayı olan Ekim ayında yapılmasına kararlaştırılarak toplantı Müsteşar Yardımcımız Sayın Hasan ÖZLÜ tarafından kapatılmıştır.

''